Tehnici de manipulare (III) Vînătorii de suflete

Ar fi fost oare posibil ca o mare mulţime de oameni  să fie ucisă cu bestialitate inimaginabilă, cu intenţia declarată de a o face să dispară de pe faţa pămîntului, dacă o altă mulţime de oameni nu ar fi fost convinsă că ceea ce face este spre binele umanităţii, spre propăşirea propriului popor? Ar fi fost posibil Holocaustul  fără un mecanism de Propagandă nazist  extrem de eficient, care să manipuleze o mare de oameni, şi  nu una din jungla amazoniană, ci  extrem de rafinată, de elevată, care a dat mari valori civilizaţiei mondiale?

Giorgano Bruno spunea că,  pentru a manipula o masă de oameni, trebuie să o cunoşti perfect, să intuieşti cu exactitate care sunt dorinţele fiecărui subiect in parte, pentru ca, ulterior, să stabileşti o cale de comunicare, să faci un schimb de idei, sa mimezi pînă la perfecţiune că pasiunile celor cărora te adresezi sunt şi pasiunile tale, că  iubeşti ceea ce masa de cititori sau de ascultători iubeşte de asemeni.

Subiectele pasiunii comune pot fi legate de artă, literatură, credinţe religioase, sport, bogăţie sau putere. În toate cazurile, manipulatorul este un  vînător de suflete.

Pentru a manipula o masă de oameni este necesar ca, în afara cunoştinţelor tale despre ea, să-ţi controlezi emoţiile, să-ţi stăpîneşti pasiunile, pentru ca nu cumva să fii,  la rîndul tău, victimă.

Manipulatorul trebuie să facă un efort ieşit din comun, pentru că este necesar să aranjeze fără greş informaţiile pe care le primeşte din afară, apoi   “să devină complet imun la orice emoţie provocată de cauze externe,  într-un cuvînt, el  e presupus  a nu mai reacţiona la nici un stimul din afară”,  spunea Giordano Bruno.

Aici este marea artă şi marele pericol care îl pîndeşte pe cel ce manipulează o masă de oameni: el  “nu trebuie să se lase mişcat nici de compasiune, nici de iubire faţă de bine şi adevăr, nici de orice ar fi, ca să evite să fie “legat” la rindul  său”.

Regula fundamentală este aceea că, pentru a exercita controlul asupra altora, trebuie mai intii să fii la adăpost de orice control provenit de la alţii.

A maipula o masa este o adevărată magie, de care nu sunt capabili decît oamenii foarte înzestraţi, dar la fel de importantă este şi masa asupra căreia se exercită acest soi de magie modernă. Pentru a reuşi această performanţă, masa trebuie să fie cît mai omogenă în preferinţele ei şi să creadă orbeşte în cel care sta înaintea ei.

Credulitatea oamenilor trebuie să fie deplină, iar dacă găseşti o masă care să aibă de multa vreme un exerciţiu al credinţei, şansele de reuşită sunt enorme.

“Credinţa este legătura majoră, legătura legăturilor (vinculum vinculorum), căreia toate celelalte îi sunt, ca sa zicem aşa, progenituri: speranţa, iubirea, religia, evlavia, teama, răbdarea, plăcerea, indignarea, ura, dispreţul şi aşa mai departe…”

GIORDANO BRUNO

Condiţia esenţială este de a găsi o masă de oameni gata să accepte un anumit mesaj, iar mesajul să aibă puterea de a converti acea masă la ceea ce vrei tu să-i transmiţi.

În general,  este mai uşor să manipulezi mai multe persoane decît una singură, să exerciţi efecte mai durabile asupra maselor, decît asupra unui individ.

Manipulatorul trebuie să  “abandoneze balastul amorului propriu, să fie imun la adulări şi la insulte” pentru ca să poată pătrunde prin intuiţie  “însuşirile, reacţiile şi emoţiile subiectului pe care trebuie să şi-l ataşeze”.

El trebuie să-şi cultive cu grijă  “aceiaşi pasiune pe care vrea să i-o trezească victimei sale”.

Urmărind să seducă, trebuie să se ferească să nu fie sedus la rîndul său, să-şi extirpe orice grăunte de iubire din el, inclusiv amorul propriu. În acelaşi timp, el nu este scutit de pasiuni.

“Din contra, i se cere să aprindă pasiuni formidabile, cu condiţia ca acestea să fie sterile, iar el să aibă detaşare faţă de ele”.

IOAN PETRU CULIANU

Ştiţi cu ce se ocupă, de preferinţă,  manipulatorul din zilele noastre? Cu  relaţii publice, de propagandă, de prospectarea pieţei, de anchete sociologice, de publicitate, informaţie, contra-informaţie şi dez-informaţie, de cen­zură, de operaţiuni de spionaj şi chiar de criptografie”,  bazîndu-se pe tehnologia cea mai modernă.

“Manipulatorul total al lui Bruno se însărcinează să le dea subiecţilor o educaţie şi o religie potrivite”, spunea Culianu, iar pe Bruno trebuie să-l citez în acest pasaj de final al postării, pentru că  am sentimentul că arată cu degetul spre noi, avertizîndu-ne: cu voi vorbesc, masă de credincioşi evanghelici, plini de dragoste şi de încredere în liderii voştri, orbi pîna la dăruire, gureşi în  lucruri mici, extaziaţi în faţa unui fleac aruncat spre voi, a unui strop de vorbă, vouă, Bisericii Lui, atît de vulnerabilă în zilele din urmă:

„Trebuie îndeosebi să avem o grijă extremă cu privire la locul şi la modul în care cineva este educat, la studiile pe care le-a urmat, sub înrîurirea cărei pedagogii, cărei religii, cărui cult, cu ce cărţi şi cu ce autori. Căci aceste lucruri generează prin sine, iar nu prin accident, toate calităţile subiectului […]”

GIORDANO BRUNO

*

Aş fi fericit să ştiu că veţi medita puţin asupra acestor cugetări, că veţi revedea pasaje din bloguri, din ce aţi trăit şi aţi comentat pe net, în familie sau la biserică. Să vă uitaţi cu atenţie în ochii celor care  poate vă vor spune că la noi astfel de monştri nu există şi nici nu vor fi, că nici din instinct, cu atît mai puţin cu  intenţie, nu s-au făcut încercări de manipulare, nu se încearcă sau nu se va încerca mistificarea adevărului.

*

Voi continua despre sincretism si despre ecumenism, cu cîteva dintre  ideile lui Arnold J. Toynbee, un mare istoric, cînd  vom vorbi despre “schisma din suflete”.  

Reclame

Un gând despre &8222;Tehnici de manipulare (III) Vînătorii de suflete&8221;

Comentariile nu sunt permise.