Nicolae Rădoi într-un document incendiar

„Eu personal am pierdut tot ce am agonisit în România şi am ajuns în închisoare, în celula morţii, dar nu mi-am pierdut credinţa din pricina trădării tale. Geamul spart în timpul iernii, apă pe jos, frig cumplit, păduchi din belşug, sare pe pereţii celulei, teroare, iată ce am îndurat în celula morţii. Nu sunt revoltat pentru că am suferit închisoare, ci pentru că am fot trădat de fraţi. Acolo am ajuns datorită trădării tale.”- NICOLAE  RĂDOI

Fratele Nicolae Rădoi  e un scump, un om de zahăr, un munte de om cu o inimă de aur. E  un ţăran de pe lîngă Caransebeş, cioban adevărat, că asta a făcut în România.  Avea oi multe de tot şi era foarte înstărit. Soţia lui e o femeie cum rar întîlneşti.  S-a căsătorit cînd avea 16 ani şi fratele avea cu vreo 4 ani  mai mult. O femeie care nu i-a ieşit din cuvînt, care şi-a ţinut soacra în casă şi a iubit-o şi a ingrijit-o ca pe mama ei.  O femeie care a făcut bine peste tot şi care nu a scos un cuvînt rău despre cineva. Fratele Nicolae Rădoi  nu se lasă uşor, nu cedează şi luptă pentru adevăr.  Dar oricum ai da-o,  e un om sincer, cu frică de Domnul, limitat în vorbire.  E doar un cioban şi e simpatic foc. Dacă îl cunoşti, te îndrăgosteşti de el pe loc. E mucalit şi glumeţ,  cu un simţ al umorului sănătos,  cum rar întîlneşti la oamenii de vîrsta dînsului.  De vreo 3 ani şi ceva s-au mutat din Los Angeles în Texas, la San Antonio.

DECLARAŢIE PRIVIND  CAZUL IOSIF  ŢON

de Nicolae Rădoi

Îmi fac o datorie de onoare de a da publicităţii această declaraţie, deoarece sunt un credincios baptist şi am trăit evenimente extrem de importante în perioada comunistă, evenimente ce aruncă o lumină, cred eu clară, asupra identităţii şi activităţilor lui Iosif Ţon din ultimii 40 de ani.

În 1978 eram membru al Bisericii Baptiste din oraşul Caransebeş, şi în acel an am fost ales ca membru al comitetului Bisericii. Cum am ajuns în comitetul Bisericii? Pentru prima dată s-a hotărât ca alegerile să fie făcute cu vot secret, ceea ce a dus la o schimbare de gardă. Oamenii regimului nu au mai fost aleşi, iar cei în care Biserica avea încredere au format noul comitet. Împreună cu alţi credincioşi baptişti am acţionat în ALRC (Asociaţia pentru Libertate Religioasă şi de Conştiinţă) urmând sfaturile pe care Iosif Ţon ni le-a dat în 1973 prin lucrarea „Cine îşi va pierde viaţa”. În lucrarea menţionată Iosif Ţon sesiza o serie de abuzuri efectuate asupra credincioşilor baptişti şi asupra bisericilor baptiste de către Departamentul Cultelor (organul guvernamental comunist de supraveghere a bisericilor) în cooperare cu Uniune Baptistă de la Bucureşti. Astfel, el afirma că statul comunist şi-a extins influenţa asupra bisericilor şi a creat o criză majoră legată de funcţionarea bisericilor. Autorul tractatului îndemna bisericile să spună un NU categoric statului comunist, arătând că opoziţia faţă de amestecul statului în problemele bisericii este o datorie sfântă a bisericilor şi a credincioşilor, chiar dacă această opoziţie ar însemna pierderea vieţii.

Deasemenea, el acuza Comitetul Uniunii Baptiste de amestec abuziv în problemele interne ale bisericilor, decizând cine să slujească în biserici, punând păstori cari nu erau decât „şefi de unitate,” şi iniţiind alte acţiuni samavolnice, prin care Uniunea transformase cultul baptist într-un „cult papistaş unde vârfurile ierarhiei eclesiastice hotărau toate lucrurile în bisericile locale,” şi aceasta după directivele primite de la Departamentul Cultelor. Lucrarea făcea apel la credincioşii baptişti să nu permită reprezentanţilor cultului şi ai guvernului să se atingă de Statutul şi Mărturisirea de Credinţă Baptistă în care se specifica dreptul bisericilor de a decide autonom în problemele de organizare şi activitate.

Noi, cei din comitetul Bisericii din Caransebeş, am hotărât să aplicăm sfaturile date. De aceea am acţionat în ALRC cu convingerea că informarea credincioşilor din România cu privire la abuzurile practicate de reprezentanţii guvernului român va duce la oprirea acestor abuzuri sau cel puţin va determina pe mai mulţi credincioşi să aibă curajul de a se opune unor astfel de abuzuri. Bineînţeles, că acţiunile noastre nu au fost pe placul guvernului, care a intervenit prin reprezentanţii Comunităţii Baptiste de la Timişoara cerându-le înlăturarea noastră (a celor din ALRC) atât din comitet cât şi din Biserică. Conducerea Comunităţii Baptiste de la Timişoara a acţionat imediat decretând excluderea noastră. Biserica locală ştiind că prerogativa primirii sau excluderii membrilor îi aparţine, nu a acceptat hotărârea comitetului Comunităţii de la Timişoara. Aceştia au apelat la comitetul Uniunii de la Bucureşti. Reprezentanţii Uniunii au cerut Bisericii să aibă o adunare generală în care să excludă pe membrii ALRC. Comitetul Bisericii l-a contactat pe Iosif Ţon şi l-a întrebat cum să procedeze, ştiind că dacă adunarea generală va fi condusă de cei de la Bucureşti, nu te puteai aştepta la obiectivitate şi s-ar putea ajunge la decizii ce vor fi luate în acord cu dorinţa guvernului. Iosif Ţon a spus că adunarea bisericii este cea care hotărăşte, şi i-a îndemnat să aibă o adunare generală după cum li s-a cerut. Astfel, Biserica Baptistă din Caransebeş a avut această adunare generală şi şi-a exprimat poziţia fermă de a avea pe acei fraţi nu numai ca membri ai bisericii, ci şi ca membri mai departe în comitet. Fratele Belciu Busuioc a declarat că a fost o adunare generală foarte frumoasă şi cu o decizie de necontestat. Bineînţeles că adunarea respectivă nu a fost recunoscută de cei de la Comunitate şi de cei de la Bucureşti, care au programat să vină la Caransebeş şi să organizeze ei o altă adunare generală peste trei săptămâni.

În duminica în care noi am avut adunarea generală după serviciul de dimineaţă (25 septembrie), ne-am trezit spre seară cu fratele Ţon la uşa bisericii. Fraţii s-au bucurat de această vizită şi l-au poftit să predice Evanghelia. El însă a vrut să ştie dacă membrii comitetului de pe lista neagră a Uniunii mai erau în funcţie. Când i s-a spus că biserica a hotărât să îi reţină, el a afirmat că adunarea generală nu a fost statutară. Conducătorii bisericii i-au cerut să nu se amestece în problemele bisericii, ci mai degrabă să vestească Evanghelia. Ignorând total sfatul care i-a fost dat, Iosif Ţon a declarat de la amvonul Bisericii că decizia luată nu era valabilă, deoarece membrii bisericii nu au petrecut trei săptămâni în post şi rugăciune înainte de a avea adunarea generală! El a cerut să se anuleze decizia Bisericii, membrii să stea trei săptămâni în post, şi după aceea să aibă o nouă adunare generală în care să decidă soarta celor ce erau atacaţi de autorităţi şi de reprezentanţii cultului. Biserica a rămas foarte dezamăgită de poziţia lui Iosif Ţon faţă de hotărârile adunării generale care au fost în totalitate statutare, dar pe care el voia să le anuleze, acuzând Biserica de faptul că nu a stat trei săptămâni în post şi rugăciune! De ce voia Iosif Ţon ca biserica să nu acţioneze decât peste trei săptămâni? Nu e un secret. El ştia că reprezentanţii Uniunii îşi propuseseră să vină la Caransebeş peste trei săptămâni.

Aşa s-a ajuns la conflict deschis cu Comunitatea de la Timişoara şi cu Uniunea de la Bucureşti. Biserica însă nu a cedat în faţa presiunilor şi ameninţărilor. Înţelegând că Biserica Baptistă din Caransebeş nu se va conforma cerinţelor Comunităţii de Timişoara, reprezentanţii acestei Comunităţi s-au plâns că nu primesc bani de la Biserica din Caransebeş şi au cerut să facă o verificare a finanţelor. Se urmărea ca Biserica să fie acuzată de nereguli financiare, şi prin aceasta să se facă presiuni pentru înlăturarea comitetului. Noi, cei din comitet, am chemat la întrunirea programată pe fraţii Liviu Olah şi Pavel Nicolescu. În momentul în care reprezentanţii Comunităţii din Timişoara au constatat prezenţa celor doi, au renunţat la verificare, înţelegând că nu pot manipula lucrurile. Între timp, primarul oraşului Caransebeş ne-a spus răspicat: „Noi alegem în comitetul bisericii baptiste pe cei ce sunt loiali patriei” – prin patrie înţelegând partidul comunist, dându-ne de înţeles că toată rezistenţa noastră este zadarnică.

Biserica însă nu a cedat în faţa presiunilor şi ameninţărilor. După trei săptămâni, vineri seara în 13 octombrie, reprezentanţii celor două foruri împreună cu împuternicitul cultelor de la Bucureşti, s-au deplasat la Caransebeş şi împreună cu membri ai securităţii au vrut să organizeze o altă adunare generală în care ei să conducă lucrările, ceea ce Biserica nu a acceptat. Discuţiile cu aceşti reprezentanţi au fost înregistrate şi pot fi audiate. Cu acea ocazie preşedintele Cultului Baptist a spus: „Noi decidem în Biserică!” Secretarul general al Uniunii a declarat şi el: „Dacă nu vă supuneţi, chemăm autorităţile!” – prin aceasta încercând să intimideze pe membrii bisericii să cedeze în faţa organelor de miliţie care erau deja prezente şi care aduseseră împreună cu ei oameni fără căpătâi cu ciomege. Reprezentantul Comunităţii de Timişoara a cerut următoarele: „Noi am decis la Timişoara ca aceşti membrii să fie excluşi, şi cerem să vă supuneţi!” Tuturor acestora li s-a dat voie să vorbească, dar nu li s-a permis să ţină o altă adunare generală şi nici să predice la amvonul bisericii. După încheierea serviciului divin, reprezentanţii Comunităţii şi ai Uniunii au încercat din nou în mod abuziv să îşi impună dorinţele, dar fraţii din conducerea Bisericii au cerut orchestrei să cânte cântări fără să le mai dea ocazia să acuze şi să ameninţe.

Sâmbăta, a doua zi, autorităţile au cerut unor fraţi din comitet să se prezinte la sediul miliţiei, unde miliţia a împărţit cu generozitate amenzi. Câţiva am refuzat să ne deplasăm la sediul poliţiei şi să plătim aceste amenzi. Cei care le aplicau nu aveau nici un temei legal pentru aceasta. Miliţia a emis mandate de arestare pentru aceşti membri ai Bisericii.

A venit apoi serviciul de botez în biserica Baptistă din Caransebeş, duminică 15 octombrie. În drum spre Biserică soţia mea şi cu tatăl meu au fost arestaţi. Cu o zi înainte eu am fost trimis de intreprindere cu un transport de camion la Bucureşti unde trebuia să rămân până luni, ceea ce a dat speranţe conducătorilor Uniunii că vor putea manipula Biserica. În mod providenţial Dumnezeu mi-a ajutat să termin lucrarea mai repede şi să ajung duminică dimineaţa înapoi la Caransebeş. Mai marii de la Comunitate şi Uniune s-au înfăţişat la Biserică împreună cu securitatea, cerând ca ei să conducă serviciile, ceea ce Biserica a refuzat, însărcinând cu conducerea serviciului pe fraţii necompromişi invitaţi cu această ocazie, Octavian Doboş şi Pavel Gavrilovici. Mai erau prezenţi fratele Dimitrie Ianculovici, şi fratele Medrea de la Hunedoara. În cadrul serviciului ce a urmat reprezentanţii cultului au încercat să producă dezordine întrerupând ora de rugăciune, refuzând să se ridice în picioare la citirea Cuvântului, etc. Apoi au solicitat autorităţile să intervină.

La terminarea serviciului de botez miliţia (11 miliţieni) a intervenit încercând arestarea noastră, a celor ce nu plătiserăm amenzile, dar nu au putut face acest lucru deoarece mulţi fraţi erau prezenţi şi făceau cordon împrejurul nostru. De aceea au chemat soldaţi de la pompieri. Noi nu ne-am împotrivit în nici un fel. Poliţia şi pompierii au acţionat în comun şi au brutalizat pe Emeric Iuhasz, pe Dimitrie Ianculovici, pe Petre Cocârţeu şi pe subsemnatul. Mi s-a aplicat o lovitură cu bastonul în faţă, ceea ce a dus la o rană deschisă care mi-a umplut faţa de sânge. Am fost bătuţi în public, arestaţi şi duşi la sediul poliţiei. Printre cei arestaţi a fost şi copilul meu de 17 ani, care bătut fiind, totuşi a reuşit să fugă din curtea miliţiei. La secţia de poliţie am fost bătuţi din nou, sistematic, şi ni s-a cerut să semnăm declaraţii în care securiştii spuneau să recunoaştem că suntem vinovaţi. Refuzul nostru a dus la bătăi şi mai sângeroase.Toate acestea pentru că am refuzat să supunem Biserica autorităţilor şi deciziilor samavolnice venite de la Comunitate şi Uniune.

În aceeaşi seară, împuternicitul cultelor, Cristoiu, şi reprezentanţii Uniunii Baptiste erau pe peronul gării şi vorbeau de cele întâmplate. O soră de-a noastră a fost prezentă la discuţia lor şi a putut auzi pe împuternicit spunând că nu există temei de acţiune judecătorească, întrucât noi, cei arestaţi, nu am călcat nici o lege. Preşedintele Cultului Baptist şi secretarul Uniunii au insistat ca să fim condamnaţi la închisoare, şi să fim daţi ca exemplu, întrucât suntem un pericol pentru societate.

După arestarea noastră membrii Bisericii au venit în faţa sediului miliţiei cerând eliberarea celor arestaţi. Răspunsul miliţiei a fost că au arestat pe fratele Prejban Ionel şi pe toţi bărbaţii pe care i-au putut şi apoi, în faţa noastră fratele Ionel Prejban a fost bătut şi torturat foarte crunt. În timp ce îi smulgeau părul de pe piept, fratele Prejban a leşinat. Pe ceilalţi fraţi arestaţi i-au forţat să spargă lemne în unitate până dimineaţa, când au fost eliberaţi. Cei care am rămas arestaţi am fost supuşi unor interogări şi ni s-a cerut din nou să semnăm declaraţiile formulate de procuror, ceea ce am refuzat.

La proces am avut ocazia să arătăm modul barbar în care am fost torturaţi şi am spus judecătorului că nici hitleriştii nu au dovedit mai multă barbarie. Am fost condamnaţi la închisoare. Ca să înţelegeţi durata detenţiei ce am primit-o, o să expun un episod ce s-a petrecut în 1990. După revoluţia din 1989 m-am întors în România în vizită, şi un vecin mi-a relatat următoarele:

Domnul judecător Musteţea a mers personal la Bucureşti pentru a obţine o sentinţă mai uşoară decât aceea pe care o cereau preşedintele Uniunii Baptiste şi secretarul Uniunii. Aceştia au cerut 20 de ani de puşcărie pentru cei arestaţi, dar judecătorul a insistat pentru sentinţe mai uşoare.”

I-am mulţumit acestui vecin pentru cele mi-a spus. Am înţeles că duşmanii noştri cei mai înverşunaţi nu au fost organele comuniste, ci „fraţii” noştri de la conducerea cultului Baptist, şi am înţeles că organele comuniste au dat dovadă de mai mult simţ al dreptăţii decât cei ce se declarau reprezentanţii noştri. Fratelui Prejban i s-au dat opt luni de închisoare, fratelui Petru Cocârţeu i s-a dat un an, iar mie mi-a revenit un an şi jumătate, fiind considerat cel mai periculos.

După aceste lucruri a urmat ceea ce a fost mai ciudat. Am ştiut că reprezentanţii Comunităţii şi Uniunii pot face uz de minciună pentru a justifica acţiunile lor abuzive şi cele ale reprezentanţilor guvernului. Ceea ce ne-a întristat este faptul că Iosif Ţon a publicat o scrisoare în care a justificat acţiunile conducătorilor Cultului Baptist şi ale organelor guvernamentale, iar pe noi ne-a declarat vinovaţi de cele petrecute. Iată câteva informaţii din scrisoarea intitulată Poziţia mea în Uniunea Baptistă şi cu privire la unele evenimente recente din cadrul Uniunii Baptiste identificată Oradea, 26 noiembrie 1978.

Eu sunt chemat nu să lupt împotriva comunismului, ci să-L aduc pe Christos în comunism… Cînd m-am întors în ţară, în anul 1972, am fost propovăduitor al Evangheliei la Cluj apoi profesor la Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti, apoi pastor al bisericii baptiste din Ploieşti iar în ultimii doi ani, pastorul bisericii baptiste din Oradea, care e cea mai mare biserică baptistă din ţară, 1400 de membri botezaţi. Personal mă consider mai întîi de toate şi mai presus de orice, un propovăduitor al Evangheliei care caută să explice credincioşilor adîncimile şi bogăţiile nespuse ale Cuvîntului lui Dumnezeu. Paralel cu aceasta, şi numai incidental, am scris cîteva lucrări pentru apărarea drepturilor bisericilor şi ale credincioşilor. În aceste lucrări am căutat cu demnitate şi politeţe să arăt care sînt după legile ţării noastre drepturile noastre şi am cerut respectuos ca aceste drepturi să ne fie acordate. Trebuie să subliniez cu toată hotărârea şi cu mulţumiri conducerii ţării mele că cea mai mare parte din aceste cereri ne-au fost date… Noi nu luptăm pentru drepturi… În cazul în care nu ne sînt satisfăcute cererile, trebuie să ne păstrăm pacea şi demnitatea de copii ai lui Dumnezeu şi să ne mulţumim cu ce avem căci, în vreme ce nu avem tot ce dorim, noi mulţumim lui Dumnezeu şi mulţumim ţării în care trăim, pentru că aici avem multe drepturi şi multe posibilităţi de exprimare a credinţei noastre.

Mai presus de toate revendicările noastre şi mai presus de toate nemulţumirile noastre, noi trebuie să ne iubim ţara în care ne-a aşezat Dumnezeu şi să trăim şi să muncim cu toată energia noastră pentru bunăstarea şi fericirea ei.

Mă opresc aici pentru a face câteva constatări. Nu menţionez decât în treacăt mândria cu care spune că este păstor la cea mai mare biserică baptistă din ţară şi că el este chemat să predice „adâncimile”… Iosif Ţon nu spune nimic despre felul în care a ajuns păstor la acea biserică prin înlăturarea fratelui Liviu Olah, pe care l-a determinat să nu ţină botezul în aer liber pe care acesta îl programase împreună cu biserica! Limbajul lui Iosif Ţon sună ca al unui proletcultist angajat în educarea maselor. Trebuie să îi mulţumim lui Iosif Ţon pentru că ne-a învăţat „să muncim cu toată energia pentru bunăstarea şi fericirea ţării.” Oare ce avea în vedere când spunea „ţara”? O fi avut în vedere pe guvernanţi? Ori pe „fraţii” de la Uniune? Şi care o fi fost fericirea la care se referea? O fi însemnând o situaţie în care credincioşii incomozi vor fi puşi în închisoare? Atunci îi înţelegem râvna pe care a dovedit-o în a ne trimite în închisoare. Iată ce mai spune Iosif Ţon:

Se cuvine aici să spunem cîteva cuvinte despre relaţia noastră cu conducătorii cultului nostru. Ei sunt aleşi de noi prin proceduri democratice şi, pe trei ani, sînt reprezentanţii noştri în faţa autorităţilor de stat… Dar trebuie săarătăm foarte ferm ca indivizi şi biserici noi nu avem dreptul de a-i judeca.

Poate să ne explice Iosif Ţon cât de democratic erau aleşi cei din fruntea cultului? Şi de ce este necesar să ne arate „ferm” că noi nu avem dreptul de ai judeca? În slujba cui era Iosif Ţon când scria astfel de lucruri? Să continuăm însă cu lectura scrisorii:

Comitetul de Timişoara a rugat Uniunea Baptistă să excludă din cult pe trei sau patru din membrii comitetului bisericii din Caransebeş. Comitetul Uniunii Baptiste s-a întrunit la 30 august şi a hotărît să îi excludă pe aceşti oameni. Rămâne o chestiune deschisă şi nu e locul să discutăm aici dacă Comitetul Uniunii a avut dreptul statutar de a face această excludere.

Poate Iosif Ţon să ne spună de ce nu e locul să discutăm dacă Uniunea a avut dreptul statutar de excludere, din moment ce el ştia precis că Uniunea nu avea acest drept?! Iosif Ţon acuză pe membrii comitetului Bisericii Baptiste din Caransebeş de tot felul de acţiuni „necreştineşti” ca „vorbirea de rău” a unui lucrător, „obstrucţionarea” lucrărilor bisericii, „negarea dreptului bisericii de a decide în problemele ei majore,” folosirea cuvântului „trădători” în cazul conducătorilor cultului baptist, etc., etc. El acuză pe membrii comitetului bisericii din Caransebeş că au acţionat ilegal refuzând să plătească amenzile aplicate, că s-au încăierat cu miliţia, că au tulburat liniştea publică, etc. De unde ştia Iosif Ţon aceste lucruri? Cine au fost informatorii lui? De ce era aşa de dornic să creadă aceste acuzaţii ce ne-au fost aduse de „drepţii conducători” ai cultutlui baptist? Dacă a spus în titlul scrisorii că arată poziţia sa faţă de evenimente din cadrul Uniunii, de ce nu voia să discute atitudinea Uniunii?

Nu este cazul să discutăm aici faptul că conducătorii Uniunii au făcut reclamaţie scrisă la miliţie împotriva acestor trei tineri… Dar atitudinea lor faţă de conducerea comunităţii baptiste de Timişoara, atitudinea lor faţă de conducerea Uniunii Baptiste, refuzul lor de a permite bisericii lor să ţină o adunare generală în care să îşi hotărască soarta, dezordinile produse de ei în biserică atunci când conducătorii cultului au voit să discute cu biserica şi refuzul lor de a răspunde la citaţia autorităţilor de stat – toate acestea nu pot fi acceptate de noi, nu le putem apăra. De aceea, eu personal, nu mi-am ridicat glasul în apărarea celor închişi la Caransebeş…

Dacă Iosif Ţon nu şi-a ridicat glasul pentru a apăra pe fraţii lui care au fost puşi la închisoare deoarece aceştia au acţionat într-un fel care nu a fost pe placul lui, de ce în schimb nu şi-a ridicat glasul în apărarea celor ce nu au fost vinovaţi cu nimic, dar care totuşi au fost maltrataţi de miliţie? Soţia mea şi cu tatăl meu au fost arestaţi în drum spre biserică. Oare şi ei erau o ameninţare pentru „libertăţile religioase” din România? Şi de ce nu a sărit Iosif Ţon în apărarea lor? Pe noi ne-a acuzat că eram greşiţi, dar ce greşeli au făcut tatăl meu şi soţia mea? Dacă ar fi fost principial, aşa cum vrea să spună, trebuia măcar pe cei „nevinovaţi” să îi apere! Nu a făcut-o! În slujba cui era Iosif Ţon când fraţii lui erau maltrataţi şi el tăcea, ba mai rău, condamna pe cei care luptau pentru autonmia bisericii? Dar de fapt în numele cui vorbea Iosif Ţon? Ce funcţie avea în cultul baptist de simţea nevoia să ia atitudine faţă de membrii unei biserici la o distanţă de câteva sute de kilometri de cea pe care o păstorea el? Cu toţii ştim acum că avea o funcţie dată de securitatea română, care voia cu orice preţ să înfrângă pe credincioşii loiali Domnului şi să stingă bisericile din România.

Iosif Ţon se face că nu ştie că membrii comitetului bisericii baptiste din Caransebeş au fost aleşi statutar cu vot secret în februarie 1978, că biserica a avut o altă adunare generală în septembrie când a arătat clar Uniunii că nu acceptă imixtiunea acesteia în problemele ei. Atunci biserica şi-a hotărât soarta. De ce credea Iosif Ţon că biserica este „obligată” să aibă adunări generale oridecâteori li se năzărea celor de la Timişoara sau de la Bucureşti? De ce credea Iosif Ţon că biserica îşi poate hotărî soarta numai dacă reprezentanţii Uniunii sunt de faţă şi numai dacă vota cum cereau aceştia? De fapt Iosif Ţon şi reprezentanţii Uniunii de la Bucureşti voiau să oprească procesul democratic al bisericii baptiste din Caransebeş prin care această biserică şi-a ales membrii în comitet prin vot secret şi a decis să îi menţină în funcţie în ciuda presiunilor şi manevrelelor celor din conducerea Cultului Baptist. În conformitate cu care statut al bisericilor baptiste cei de la Uniune aveau dreptul să dea afară membrii unei biserici? În conformitate cu care statut Uniunea putea impune un păstor unei biserici cînd aceasta nu îl voia? De partea cui era Iosif Ţon când lua o astfel de poziţie? Nu de partea fraţilor persecutaţi de guvern şi de Uniune, ci de partea persecutorilor! O mărturiseşte chiar el cînd se plînge:

…în primul rînd fiindcă mă străduiesc să rămîn în relaţii corecte şi bune cu conducerea cultului şi a autorităţilor de stat, conducătorii aceştia s-au îndreptat împotriva mea şi mă numesc acum „trădător”.

Da, Iosif Ţon a trădat pe fraţii săi, a trădat principiile pe care le-a expus în lucrarea „Cine îşi va pierde viaţa”, a trădat bisericile din România care luptau pentru eliminarea abuzurilor guvernului şi ale Uniunii Baptiste, a trădat pe Domnul Isus, Capul Bisericii. În ce priveşte soarta celor condamnaţi Iosif Ţon a spus:

Deplorăm însă faptul că cei ridicaţi de miliţie au fost bătuţi…

Nu au fost doar bătuţi! Au fost arestaţi pe nedrept şi condamnaţi pe nedrept (inspectorul de culte Cristoiu a recunoscut acest lucru!); au fost torturaţi pentru a semna declaraţii scrise de procuror, au fost făcuţi sânge şi li s-a smuls părul de pe piept! Familiile lor au fost supuse unui regim de teroare şi membrii acestor familii au fost împinşi mereu să dea declaraţii în care să recunoască vinovăţia celor închişi! Iosif Ţon nu a avut nimic de zis despre toate aceste lucruri? De fapt Iosif Ţon a făcut slujba securiştilor când a venit la soţia mea şi a insistat să dea declaraţie că sunt vinovat promiţându-i că de îndată ce va da declaraţia, eu voi ieşi din închisoare! Acelaşi lucru l-au făcut securiştii care ne-au arestat şi bătut şi care au insistat chiar cu cinci zile înainte de a mă elibera din închisoare să recunosc că am fost vinovat. Ei au înjurat-o, au înjosit-o şi au ameninţat-o pe soţia mea spunând că dacă nu dă o declaraţie în care să recunoască faptul că sunt vinovat, nu voi ieşi din închisoare. Tot ei i-au spus că în cazul în care va da declaraţia voi ieţi din închisoare în cinci zile! Pentru cine lucra Iosif Ţon când cerea soţiei mele să dea o declaraţie în care să recunoască faptul că sunt vinovat „de toate lucrurile care s-au petrecut la Caransebeş”? De ce a cerut să vorbească între patru ochi cu soţia mea, dacă lucrul la care o îndemna era corect? Pentru mine nu există nici un dubiu cu privire la stăpânul pe care l-a avut (şi poate încă îl are) Iosif Ţon.

E cazul să ne întrebăm, de ce Iosif Ţon, care a pledat pentru autonomia bisericii în lucrarea „Cine îţi va pierde viaţa” acum voia să anuleze această autonomie? De ce a încercat să schimbe hotărârea unei biserici care nu era pe placul Uninii? Iată ce a declarat Iosif Ţon în lucrarea „Cine îşi va piede viaţa” din 1973. Să vedem cât de bine se potrivesc declaraţiile sale din cartea menţionată cu cele sxpuse în scrisoarea ce condamnă pe credincioşii maltrataţi de miliţia din Caransebeş.

În ultimii ani amestecul statului în viaţa bisericii noastre s-a extins. Decretul pentru organizarea şi funcţionarea tuturor cultelor care fixează ca atribuţie a Departamentului recunoaşterea păstorilor şi a celorlaţi conducători ai Bisericii încalcă unul din principiile noastre fundamentale, acela că statul nu trebuie să se amestece în viaţa internă a Bisericii în nici un fel. Suntem de fapt în ceea ce se numeşte o criză legală. Ce-i de făcut atunci când statul se amestecă totuşi în treburile interne ale Bisericilor? Biserica are datoria sfântă şi vitală de a spune statului un răspicat NU. Orice s-ar întâmpla după aceea, chiar dacă aceasta ar însemna moarte fizică, statul nu poate decide cine poate şi cine nu poate să ocupe funcţii în conducerea Bisericii.

…Prin urmare, fraţi baptişti, dacă vă iubiţi credinţa, nu permiteţi reprezentanţilor voştri şi organelor cultului să se atingă de statutul şi mărturisirea de credinţă. Un stat a cărei ideologie este ateismul nu poate pretinde că dispune de criterii care l-ar îndreptăţi să decidă în probleme interne ale Bisericilor.

Uniunea se plimbă în străinătate în loc să rezolve problemele… Uniunea nu respectă hotărârile Congresului… Uniunea a votat nestatutar bugetul… Uniunea emite circulare nebiblice şi nestatutare… Uniunea neagă dreptul bisericii locale de a decide cine să slujească şi încearcă să acorde pastorilor titulari autoritate de şefi de unitate… …Uniunea încearcă să transforme cultul nostru dintr-un cult democratic într-un cult papiştaş, unde soarta Bisericii se decide în vârful ierarhiei eclesistice, ceea ce contravine statutului şi mărturisirii de credinţă baptistă.

Iată însă ce spune Iosif Ţon în scrisoarea din noiembrie 1978:

Se cuvine aici să spunem cîteva cuvinte despre relaţia noastră cu conducătorii cultului noştru. Ei sunt aleşi de noi prin proceduri democratice (parcă spunea că statul se amestecă în desemnarea slujitorilor baptişti decizând cine poate şi cine nu poate să ocupe funcţii în biserică), şi pe trei ani sînt reprezentanţii noştri în faţa autorităţilor… Trebuie să arătăm foarte ferm ca indivizi şi ca biserici noi nu avem dreptul de a-i judeca…

Iosif Ţon ne provoacă să arătăm dacă s-a contrazis cândva.

Sînt unii care zic că eu i-am învăţat pe tinerii aceştia să o apuce pe drumul acesta. Eu neg cu desăvârşie acest lucru (faptul că neagă cu desăvârşire nu schimbă cele ce a scris anterior). Îi învit pe cei care susţin asta să arate în care predici sau lucrări am dat eu o asemenea învăţătură (în „Cine îşi va pierde viaţa”). Nu vor fi în stare să o facă (tocmai am făcut-o, sperăm că Iosif Ţon este încă în stare să citească cursiv câteva propoziţii). Dar eu voi putea să arăt tuturor că am predicat o Evanghelie a iertării, a iubirii (mai ales faţă de compromis), a unui caracter drept şi nobil (aşa cum este caracterul care procedează la trădarea fraţilor pentru a sluji statul comunist – probabil acesta este „locul creştinului în comunism,” dar noi nu am înţeles până acum), a unităţii dintre fraţi şi a respectului faţă de autorităţi şi a lepădării de sine, al jertfirii (mai ales aşa cum a făcut-o Iosif Ţon care stătea la cafele cu securiştii în timp ce fraţii lui erau bătuţi şi încarceraţi) pentru Dumnezeu şi lucrarea Sa.

Este strigător la cer ca un individ ca Iosif Ţon să lectureze pe alţii cu privire la caracter drept şi nobil, la iubire de fraţi şi la jertfire pentru fraţi! La fel au făcut comuniştii când strigau în gura mare că guvernul României respectă dreptul la închinare în libertate a tuturor cetăţenilor!

În 1994 am avut o întâlnire cu Iosif Ţon la Los Angeles, în prezenţa fraţilor Liviu Olah şi Liviu Ţiplea. Acolo i-am arătat toate minciunile pe care le-a strecurat în scrisoarea sa din 1978 şi i-am pus înainte acţiunile care le-a intreprins prin care a determinat arestarea şi condamnarea noastră. A ripostat că el nu a ştiut atunci toate lucrurile pe care i le arătam acum. L-am întrebat de ce a scris atunci scrisoarea, dacă nu a ştiut care era situaţia? L-am îndemnat să îşi corecteze greşala, să îşi exprime regretul şi să ne împăcăm. A refuzat să dea mâna cu mine şi să îşi recunoască greşelile.

Şi acum mă voi adresa direct lui Iosif Ţon.

Frate Iosif Ţon,

Îţi spun frate, poate ultima oară, cu nădejdea că mai este ceva creştinesc în tine şi te va face să acţionezi ca un creştin plângând pentru greşelile făcute. Dacă a-i cunoscut vreodată mântuirea Domnului nostru Isus Christos, dacă ai înţeles acţiunea lui Iuda faţă de Domnul, şi dacă ai luat aminte la soarta de la urmă a celor răi, atunci păşeşte în faţă şi recunoaşte-ţi faptele care au dus la suferinţa atâtor creştini sub comunism în România. Îţi voi pune în faţă cinci situaţii de care eşti vinovat şi se cuvine să te pocăieşti.

 1. Acţiunea prin care te-ai pus de-a curmezişul şi l-ai determinat pe fratele Liviu Olah să nu mai facă botezul în aer liber la Crişul Repede. Fratele Liviu Olah împreună cu biserica ce o păstorea a luat hotărârea de a ţine un botez în aer liber în apele Crişului Repede. Acţiunea lui nu contravinea cu nimic legilor ţării. Hotărârea a fost luată cu toată biserica. De ce te-ai opus acestei acţiuni? De ce ai venit la Oradea de la Ploieşti ca să deturnezi pe un om al lui Dumnezeu din activitatea pe care o făcea în Numele Domnului? Securiştii nu au reuşit să îl determine pe fratele Olah să renunţe, dar tu ai făcut lucrul securiştilor.
 2. Ai dus o acţiune de denigrare şi de subminare a comitetului pentru liberatea religioasă şi de conştiinţă (ALRC). Ai contactat fraţi care voiau să adereze la comitet şi i-ai capacitat să renunţe. Ai calomniat pe membrii comitetului, printre ei fiind şi fratele Pavel Niculescu. Din acest comitet au făcut parte tineri ce şi-au pus viaţa în joc divulgând crimele făcute de comunişti, iar tu i-ai calomniat, i-ai condamnat şi i-ai prigonit.
 3. Ai contribuit la trădarea şi la uciderea lui Traian Bogdan, membru al ALRC, care a fost găsit chipurile – mort după ce s-a spânzurat, dar avea unghiile smulse şi o gaură în spate. Te-ai opus trimiterii informaţiei despre uciderea lui la Europa Liberă. Mesajul trimis de fraţii Doboş Octavian şi Radu Căpuşan a fost oprit de tine ca să nu fie dat publicităţii. În loc să spui adevărul ai lăsat să se creadă o minciună că Traian Bogdan s-a spânzurat. Sângele lui Traian Bogdan strigă din pământ la Dumnezeu împotriva ta!
 4. Te-ai opus ca regele Mihai să vină în vizită la Biserica Baptistă Română din Los Angeles în decada anilor 1980. Fratele Pit Popovici nu te-a ascultat, lucru care te-a mâniat foarte tare şi ai făcut presiuni asupra membrilor bisericii să se opună fratelui Pit. De ce te-ai amestecat în problemele unei biserici locale unde nu erai membru, dacă spui că respecţi autonomia bisericii? În slujba cui erai când te împotriveai regelui legitim al României? Cine ţi-a dat misiunea să împiedici contactul regelui cu populaţia română din America?
 5. Ai dezinformat şi ai răspândit minciuni cu privire la situaţia Bisericii Baptiste din Caransebeş şi a fraţilor ce au luptat ca Uniunea să nu îşi impună voinţa samavolnică. Ai spus în scrisoare publicată cu acea ocazie în care ne condamnai, că ai apărat principiul autonomiei bisericii, de aceea ai luat poziţie! Adevărul este că Biserica Baptistă din Caransebeş tocmai îşi afirmase autonomia alegând un comitet cu fraţi care nu erau pe placul autorităţilor. Lupta care s-a dat atunci cu atâta înverşunare (nu avea nimic de a face cu fratele Belciu Busuioc, aşa cum eronat susţii), avea ca miză tocmai autonomia bisericii. Comunitatea de la Timişoara, Uniunea de la Bucureşti, şi Iosif Ţon au lucrat împreună tocmai pentru a suprima autonomia bisericii din Caransebeş. Pentru prima dată sub comunişti Uniunea a fost înfrântă la Caransebeş. Acolo, la Caransebeş, păstorii promovaţi de guvern şi cu carnete de predicatori emise de comunişti au stat pe bancă, iar predicarea Cuvântului şi botezul l-au înfăptuit cei drepţi, care nu aveau recunoaşterea comuniştilor. Acolo şi atunci s-ar fi rupt pentru totdeauna influenţa nefastă a Uniunii asupra bisericilor baptiste, dacă în loc să condamni pe fraţii tăi, te-ai fi alăturat cauzei lor drepte şi ai fi condamnat Uniunea. Acolo guvernul român s-a lovit pentru întâia oară de un zid format din credincioşi statornici care nu au permis imixţiunea celor ce nu erau membri ai bisericii (primar, securitate, reprezentanţii Comunităţii de Timişoara şi a Uniunii de la Bucureşti) în problemele interne. Dacă nu ar fi intervenit trădarea ta, influenţa guvernului asupra bisericilor ar fi fost eliminată, păstorii din ţară ar fi avut curaj să se opună altor imixtiuni, şi toată faţa cultului baptist ar fi fost schimbată. Dumnezeu să nu îţi ţină în seamă păcatul acesta mare!

După ce ţi-am pus aceste lucruri în faţă la Los Angeles, ai refuzat să dai mâna cu mine, refuzând de fapt împăcarea prin recunoaşterea greşelilor ce le-ai făcut. Ţi-am spus atunci că au trecut 16 ani şi nu ai făcut nimic să te împaci cu cei pe care i-ai împins în închisoare. De două ori mi-ai refuzat mâna întinsă. Te-ai urcat însă la amvon în aceeaşi zi şi ai predicat despre „iertare şi bunătate!” Te-ai lăudat că ai fost miel de jertfă, dar de fapt ai jertfit pe alţii în cooperarea cu Uniunea şi cu comuniştii! Iudo! Pe buzele tale cuvintele „iertare” şi „bunătate” şi-au pierdut orice înţeles.

Eu personal, am pierdut tot ce am agonisit în România şi am ajuns în închisoare, în celula morţii, dar nu mi-am pierdut credinţa din pricina trădării tale. Geamul spart în timpul iernii, apă pe jos, frig cumplit, păduchi din belşug, sare pe pereţii celulei, teroare, iată ce am îndurat în celula morţii. Nu sunt revoltat pentru că am suferit închisoare, ci pentru că am fot trădat de fraţi. Acolo am ajuns datorită trădării tale. Mama mea şi soţia mea s-au rugat pentru mine şi s-au rugat şi pentru tine. Îi mulţumesc lui Dumnezu pentru timpul petrecut în închisoare, şi îi mulţumesc că a îngăduit chiar şi să fiu trădat de fraţi. În închisoare m-am apropiat de Domnul şi am început să tânjesc mai mult după patria cerească. Să ştii că nimic întinat nu va intra acolo, nimeni care trăieşte în minciună, nici măcar teologul şi predicatorul Iosif Ţon, dacă nu se pocăieşte.

Te îndemn să îţi mărturiseşti păcatele, să scapi de povara lor ucigătoare, de ruşinea trădării fraţilor şi a abandonării celor ce şi-ai riscat viaţa pentru că au crezut în ceea ce ai scris în cartea „Cine îşi va pierde viaţa.” Eu însumi am postit 30 de zile şi m-am rugat ca Domnul să îmi dea putere să te iert. Dar iertarea mea nu contează şi nu te ajută cu nimic, dacă nu ajungi iertat de Dumnezeu. Cine îşi mărturiseşte păcatele şi se lasă de ele, acela capătă îndurare, dar cine îşi ascunde păcatele nu propăşeşte. Încetează să predici! Încetează să vii în faţa oamenilor atâta vreme cât nu ţi-ai rezolvat problema trădării fraţilor! Înceteză să trăieşti în duplicitate şi minciună, ca să nu atragi mânia lui Dumnezeu peste casa ta! Pe cine crezi că poţi înşela? Pe Dumnezeul în faţa Căruia totul este gol şi descoperit? Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu! În faţa Judecătorului celor vii şi al celor morţi, te îndemn să îţi mărturiseşti păcatele pentru a fi în sfârşit iertat. Dumnezeu să aibă milă de tine!

Când am acceptat să lupt pentru cauza Evangheliei eram unul din cei mai bogaţi oameni din România. Aveam o familie frumoasă de care mă bucuram foarte mult. Nu aveam nici un interes să îmi tulbur existenţa. Când am citit însă lucrarea ta „Cine îşi va pierde viaţa” am hotărât să acţionez aşa cum ne-ai învăţat. Ai venit în casa mea de atâtea ori, ai mâncat la masă cu mine, te-am iubit şi aş fi fost gata să mor pentru tine. De ce am acceptat să îmi risc averea, familia, libertatea, viaţa pentru o cauză pe care tu ne-ai arătat-o? Pentru că te iubeam şi credeam cu toată inima că eşti un om al lui Dumnezeu, trimis de Dumnezeu să ne înveţe să trăim cu curaj pentru Domnul. Nădăjduiesc că în ciuda mulţilor ani în care ai trăit în minciună, şi ai continuat să trădezi pe fraţii tăi, mai ai totuşi frică de Dumnezeu, mai ales acum că spui că ai fost atins de Duhul lui Dumnezeu şi ai primit daruri speciale de la Duhul Sfânt. Da, eu cel ce am pierdut toată agoniseala mea din România, eu puşcăriaşul de la Caransebeş, te îndemn pe tine, cel care ai contribuit la arestarea şi condamnarea mea, şi apoi m-ai discreditat şi acuzat prin scrisori publice, să vii să te întâlneşti cu mine, să dăm mâna, şi să arătăm lumii ce înseamnă a trăi în lumină şi ce înseamnă a ierta în Christos! Doresc să mă întâlnesc cu tine, şi să ne întindem o mână frăţească. În aşteptarea răspunsului tău, şi în nădejdea că nu eşti un lepădat, doresc ca Dumnezeu să se îndure de noi!

 

Semnat: Nicolae Rădoi – un întemniţat al lui Christos

 

P.S. Îndemn pe toţi credincioşii ce au suferit în urma trădării lui Iosif Ţon să declare acest lucru pentru a-l ajuta să se desprindă din cursa Diavolului în care a fost prins ca să-i facă voia.

106 gânduri despre “Nicolae Rădoi într-un document incendiar

 1. Wow, jos palaria. Mai pocait ca mine daca mai vrea impacare dupa atitia ani. Mare har am sa ii cunosc si sa ii iubesc ca pe parintii mei.

 2. Il cunosc pe fratele Lae. A locuit o vreme aici in Bay Area, inainte de a se muta in Los Angeles. Imi amintesc ca in casa lui de emigrant abia venit din tara, Sora Marioara si cu nora ei faceau ce faceau si iarasi sarbatoream ceva …Mi-amintesc odata ca era si fratele Olah acolo…si rideau impreuna de

 3. N-am terminat comentariul – nu stiu ce s-a intimplat.
  dar sa continui…Fratele ridea si de zilele negre si de necazurile de odinioara …pe vremea aia durerile erau proaspete si Romania era inca comunista…Pot sa spun ca pe citil stiu eu cuvintul lui este de aur! Stiam o parte din cele auzite cu ani in urma…si acum mi-am improspatat memoria. Poate spune ceva si fratele Cocirtau…si el a venit prima data aici in San Leandro…si el cred ca are multe de spus…

 4. Dragă Rodica, ştiu că „declaraţia” este colosală, ca mărime, conţinut şi patos. Tu ştiai tot ce scrie fratele Nicolae acolo?
  De data asta nu vorbeşte un nou venit ca mine, ca să se afle în treabă, ci un om încercat de Cristos, trecut prin foc, prin celula morţii…
  Şi omul acesta, Nicolae Rădoi, trăieşte şi este fratele nostru.
  Stau şi mă cercetez: cum am să apar eu în faţa lui Dumnezeu, la judecată, cînd alături de mine va sta un om ca Traian Bogdan, schingiuit şi mort în închisoare? Ce-o să-mi spună Domnul? că am tăiat frunza la cîini în anii în care alţii sufereau asemenea batjocură pentru ca El să fie proslăvit?
  Un document ca al fratelui Nicolae Rădoi îţi poate schimba viaţa; dincolo de ceea ce spune despre Iosif Ţon, cred că poate fi un termen de comparaţie, o oglindă pentru unul ca mine, care nu ştiu dacă aş fi putut îndura atîta durere şi atîta suferinţă şi să am o seninătate şi o candoare a credinţei pentru tot restul vieţii aşa cum o are autorul declaraţiei.

 5. Dragă Mia, cum se rugau oamenii aceştia în adunare? De cîte ori au citit Biblia, Mia, ca să ajungă la o cunoaştere atît de profundă a Cuvîntului lui Dumnezeu? Doar fratele Nicolae n-a făcut teologia, nu?
  Scriai odată despre Wurmbrand şi soţia sa Sabina, cu care te-ai văzut de nenumărate ori. Acum scrii despre fratele Nicolae Rădoi. Aveau ceva în comun aceşti oameni, un semn distinctiv fată de ceilalţi creştini din adunare?
  Poţi să faci o comparaţie între ei?

 6. Raszvan et co:
  Nu l-am cunoscut pe fr. Radoi. Il cunosc putin pe fr,. Cocirteu, ca om al lui Dumnezeu.
  Am fost un aprpiat al ALRC Timisoara si am stiut multe despre Caransebes si multe am aflat abia acum. Admir curajul si suferinta lor. Am ascultat partial procesul de la Caransebes inregistrat in secret de Ionica Moldvan din Timisoara…
  Cele declarate si comentate aici nu sunt litera de evanghelie:
  1- Traian Bogdan n-a murit in inchisoare!!!! L-am auzit pe Ton intervievind-o pe sotia sa la Europa Libera. Ton i-a spus: „sotul dvs a murit in conditii neelucidate”… potivit unor informatii discrete si demne de crezare, cred ca e corect sa se spuna ca Traia a fost gasit spinzurat in podul unde era ascuns. Speriati baptistii ce l-au ascuns l-au contactat pe fr Talos, care are educatie juridica… El poate daca vrea sa confirme ori ba… La data mortii lui T. Bogdan presupun ca Radoi se afla in USA, pot gresi insa. Am sa incerc sa-l provoc pt fr. Dobos sa confirme sau sa infirme ca Ton ar fi blocat trimiterea informatiei privind asasinarea lui Bogdan.
  2- De unde stie fr. Radoi ca Ton l-a inlaturat pe Olah de la Oradea? El locuia in Caransebes. I s-a plins Olah de asta? Ma-ndoiesc; Olah nu era genul de om.
  3- Regretatul fr. Gavrilovici care a oficiat botezul la Caransebes nu a lasat o reputatie impecabila la biserica Sega din Arad.
  4- Afirmatia ca Radoi a facut puscarie din cauza lui Ton este absolut halucinanta.
  5- Am condamnat atunci si condamn si acum ceea ce a afacut Tzon pt a discredita AlRC in ochii baptistilor. Am fost indignat si l-am ponegrit pe Ton pt asta, la vremea respectiva. Uitati-va pe blogul lui Mitrofan si o sa vedeti reclamatia Uniunii catre Militia Caransebes. Este semnata holografic de catre presedintele si secretarul general al Cultului baptist, de profesie jurist. Ton a fost folositor pt discreditarea ALRC dar nu pt arestarea de la Caransebes.
  4- Un prieten care era mebru al comitetului bisericii din Los Angeles mi-a spus ca n-a existat nici o influenta din parte lui Ton cu privire la vizita MS Mihai. Am sa-i divulg numele daca va fi cazul. Potrivit prietenului meu, la data aceea fr. Radoi frecventa rar biserica din LA; este problematic de unde avea astfel de informatii.
  Stiu ca voi fi „omorit ca pietre” dar fr. Radoi risca sa-si piarda prestigiul in fata mea pt unele din afirmatiile facute.

 7. WOW! Ce au avut oamenii acestia diferit de noi Rasvane? Ce aveau in comun? Semnul distinctiv? Cred ca pe toti acestia si vorba, nu numai faptele ai dadeau de gol ca au fost cu Domnul! In inchisoare, dar cu Domnul! Acum inteleg mai multe! Scrisori ca acestea ma fac sa inteleg de ce multi credinciosi nu l-au acceptet pe Ton in Chicago, desi avea carisma! Eram un tinerel, nu eram implicat in lucrare dar tin minte cand Iosif (imi pare rau dar eu unul nu-i pot spune frate) facea apel la comunitatile crestine numai cei tineri cei neexperimentati raspundeau! Cei ce au suferit pentru credinta in RO nu acceptau colaborarea, dar nici nu-l confruntau! EU cred ca multi au gresit cand nu ne-au spus si noua celor mai tineri istoria vietii lor, nu ne-au spus adevarul despre anumiti „frati”! Dar si asa, merita tot respectul pentru dovada de iertare! relatari din acestea cred ca ne va ajuta sa intelegem cu adevarat istoria noastra chiar daca vor cadea anumite personalitati! be blessed and be a blesing!

 8. Ok am reusit s-adun putine informatii;
  Prietenul meu traian morar, dost mebru ALRC isi aminteste ptuin. L-a vizitat pe Radoi anul trecut; „e-un om cu inima buna”.
  a)Despre Traian Bogdan
  Prietenul meu a dormit un weekend in casa in al carei pod era mort TB. Nimeni n-a stiut; dupa ajungerea in Arad a aflta ca copilul gazdei l-a gasit pe TB spinzurat. Ulterior s-au auzit banuieli ca spinzurarea ar fi fost simulata. Proprietarul acelei case e un frate din Bucuresti. Poate Mike Lozneanu sau cineva il gaseste. Prietenul meu i-a uitat numele. TB a incercat sa fuga din tara dupa ce sotia sa a reusit. Nereusind, era probabil urmarit, motiv pt care traia ascuns.
  b) Mi s-a confirmat ca fr. Tzon a vizitat-o intr-adevar pe sora Rdi dupa arestarea fratelui si ca i-ar fi spus ca daca semneaza o anumita declaratie ei vor fi eliberati din inchisoare. Evident, ca aceasta info. este incriminatorie. Ramin la parerea ca afirmatia, ca din cauza lui IT, Radoi a facut inchisoare, e halucinanta.

 9. Doru Radu, fr. Radoi nu a spus ca Traian Bogdan a murit in inchisoare, doar ca a fost gasit mort si s-a incercat sa se spuna ca s-a sinucis, ceea ce nu e adevarat. Eu stiu foarte bine familia in podul caruia s-a gasit cadavrul, pentru ca eram in Bucuresti si frecventam biserica fr. V.T. Vad ca tu stii de toate despre toti, din toate locurile. Chiar crezi ca stii totul si detii adevarul absolut? Pina una, alta, asta e marturia unui om care a facut puscarie, ceea ce s-a putut vedea intr-o sala de tribunal comunist, nu cred ca reprezinta adevarul. Da, nu iti place, dar fr. Ton se face vinovat de multe. Si singurul fapt ca nu si-a cerut iertare si nu s-a impacat cu fr. Radoi, arata cine e.
  Fr. Lozneanu, trei sferturi din neamurile sotului meu locuiesc in Chicago, familie mare, unul din unchii sotului a fost tonist pina in maduva oaselor si da, cind a aflat toate tradarile si jocurile duble, nu a mai vrut sa mai aiba de-aface cu dumnealui.
  Rasvan, oamenii ca fr. Wurmbrand sint rari. Iar ca fr. Radoi, oameni simpli si cu frica de Domnul sint multi, dar ei sint anonimi, nu ies in fata, nu se bat cu pumnul in piept. Am ascultat acum predica lui IT la o biserica penticostala din Arizona. Mi s-a facut lehamite, cita mindire, cita vorbarie despre ce facut el, cite a scris,…si mai mult m-a scirbit cind si-a prezentat cartile pe care a spus ca nu le poate vinde ca este ilegal, nu stiu de ce, dar le da in urma donatiilor si m-a umflat risul cind a spus ca le da si cu „autograte”.

 10. Stimate Radu Doru !

  „Cele declarate si comentate aici (pe acest blog şi aiurea-nota mea) nu sunt litera de evanghelie:”…ale nimănui, dar absolut ale nimănui!

  Ca atare de ce nu am da crezare unuia (hai sai zicem Lae) şi i-am da crezare altuia (să presupunem că îl cheamă „domn”) ?
  Aşa după cum pare că pui sub semnul incertitudinii cele relatate în scisoarea lui Nicolae Rădoi, tot aşa putem pune şi noi sub semnul incertitudinii informaţiile deţinute de tine!
  Cine „arbitrează” în final între mai multe variante?

  Dacă crezi că nu sunt veridice informaţiile oferite de autorul de mai sus, le poţi corobora cu ale altora, care merg pe aceaşi tematică! Că sper că nu îi bănuieşti pe toţi de conjuraţie contra lui Iosif Ţon!

  Ce ai spune dacă aş veni şi eu cu detalii ( de prin 1967-sau chiar mai vechi) despre Iosif Ţon?

  În altă ordine de idei, sunt tare curios dacă Dănuţ Mănăstireanu ar avea curajul/capacitatea/voinţa să publice un astfel de articol, pe lângă cele despre predicile fiului lui anglican,sau despre evoluţionismul teist…!

  Cam atât deocamdată…!

 11. @Mia.
  ,,Si singurul fapt ca nu si-a cerut iertare si nu s-a impacat cu fr. Radoi, arata cine e.”

  Aceasta scrisoare a putut fi urmarita [sub forma video] citita chiar de autor.
  Eu tare mi-as fi dorit ca inainte de eseurile in care fr. Iosif Ton isi prezinta teologia,
  sa fi dat un raspuns
  -atat cat credea dansul de cuviinta –

  -scrisorii fr. Chiu,
  si
  acestei cereri de impacare acestei ,,maini intinse” din partea fr. Radoi.

  Face partea din acel gen de intrebari:
  ,,cine esti ?”
  la care nici chiar Isus din Nazaret,
  aflat in fata Sinedriului ,
  n-a ezitat sa raspunda.

  [un astfel de raspuns ar fi clarificat multe lucruri ramase ,,in ceata”]

 12. dragilor;
  acuma daca Fratele acesta scump, dar nici el desavarsit, poate sa-i spuna fratelui
  Iosif Ton, FRATE, oare ce am avea noi sa nu-i putem spune frate?
  Cea mai mare bucurie a mea este ca fratele Iosif Ton traieste si ca, personal cred ca vom asista la aceasta binecuvantata impacare;Mare-i Domnul sa ne rugam sa aduca ziua aceea mai repede.
  Ne dam seama oare ce sarbatoare mare ar putea fi?
  ce vom mai comenta noi dupa aceia?
  Pesonal am si eu pacatele mele, poate si tu pe ale tale, sa nu fim asa de aspri cu ceelalti,ca si noi vom avea parte de mila,ch.

 13. Da, adevarat ca nu sintem nici unul fara pacat, dar nici nu iesim in fata si vorbim de bunatatea si dragostea lui Dumnezeu, dar practic, sintem paraleli cu ea. Cred ca aceasta durere a fratelui Nick a fost redeschisa de toate aceste evenimente, de valurile acestea create de comunicarile fr. Ton. Inainte de orice lucrarea, lasa-ti darul la altar si impaca-te cu fratele tau, asa scrie in Biblie, nu? Pai sa vedem.

 14. Doru Radu, Gresesti, Eu am fost in La la biserica fratelui Pitt si Liviu Olah , cind a venit regele Mihai, si Nicolae Radoi era acolo, deci sunt martor ocular.

 15. Domnul Ton nu s-a impacat nici cu fratele din Portland care a scris cartea despre misticism; nici cu alti frati cu care a avut conflicte, si sunt multi;
  este prea mindru;
  De aceea este bun prieten cu domnul Poplaceanu au acelas fel de mindrie;
  diabolica !

 16. Mia,
  lasa-i in pace pe cei care invoca datul primul cu piatra;
  oare nu e limpede ca aceia nu erau crestini?
  Dupa atitia ani citim doar cum ne place?
  Crestinii dupa Evanghelie sunt cei care o citesc si o aplica:
  dupa cum spune Duhul, nu urechea care tine cu „mine”.
  Fiecare avem pacate, desigur, doar suntem intr-un proces inca de desavairsire, dar nu nemarturisite.
  Daca am fi desavarsiti nu am mai fi pe-aici.
  Oricum ramine pacatul cel mai greu, pacatul principal, pacatul luciferic:
  MINDRIA.
  Doru-Radu e tonist; asta pune un mare semn de intrebare;
  cit poate fi de obiectiv?
  pe urma asa este cum spui Mia : cum de le stie dinsul absolut pe toate?
  La comentariile de acum trei ani devenise inconsecvent:
  era subiectiv.

 17. Dragă Doru Radu, am citit dincolo de miezul nopţii „Declaraţia” fratelui Nicolae Rădoi şi am greşit eu în cazul morţii lui Traian Bogdan, care nu s-a petrecut în închisoare, ci acasă.
  Moartea prin spînzurare este considerată de medicina legală ca „moarte violentă”. Dacă cel ce a investigat cazul nu a fost atent la toate amănuntele, rezultatele pot fi eronate. Nu intru în amănunte, care pot avea accente macabre. Dacă exista interesul ca Traian Bogdan să pară că s-a sinucis, moartea prin spînzurare este relativ uşor de manipulat. În acele vremuri nu mai trebuie să vă spun cum procedau călăii securităţii. Ce lovitură, nu-i aşa? Odată că scapi de un om incomod, care poate pleca în Vest să povestească cum a fost torturat în ţară; apoi, este cunoscut felul în care este privită sinuciderea în orice biserică.
  Cred că autorul „Declaraţiei” are dreptate să conteste sinuciderea lui Traian Bogdan. Putea foarte bine să fie o crimă, iar din punctul de vedere al securităţii, era în ordinea firească a lucrurilor să presupunem asta.

  Îmi cer iertare că intervin într-o discuţie a „granzilor” în credinţă, care au trăit acele zile grele în biserică şi cunosc nemijlocit oamenii, locurile şi întîmplările de care se vorbeşte aici.
  Promit să nu fiu inoportun pe viitor, în comentarii.

 18. @ de unde stiti ca Ton l-a inlaturat pe Liviu Olah de la Oradea?
  cine nu stie acest luvru?
  poate numai Dvstra, domnule Radu Doru.
  Nu-l mai aparati; e o cauza pierduta, si-o asuma singur omul.
  Nu cred ca v-a cerut sa o faceti;
  spuneti adevarul fara partinire!!!

 19. „Doru-Radu e tonist; asta pune un mare semn de intrebare;
  cit poate fi de obiectiv?”

  Dragă Elisa, am o rugăminte: lasă pe fiecare să-şi exprime punctul de vedere, fără a face presupuneri jignitoare că n-ar putea fi cineva obiectiv pentru că aşa crezi tu că merge mintea omului.
  Părerea mea este că trebuie să citim ce scriu oamenii care au trăit în biserică în anii aceia, care cunosc personajele descrise în Declaraţie, şi să ne gîndim că în faţa martirilor acelora pe care ei i-au cunoscut noi am avea nevoie urgentă să ne cercetăm în tăcere şi să nu mai dăm lecţii inoportune de care eu, cel puţin, m-am săturat.
  Şi pe mine m-au ajutat scrierile lui Iosif Ţon, mi-au plăcut cărţile sale, ceea ce nu m-a împiedicat să postez despre exorcizarea lui M sau „Declaraţia” fratelui Nicolae Rădoi.

  Cît despre Mia, ea ar putea să scrie o carte de mare succes despre viaţa ei şi oamenii pe care i-a cunoscut, i-a iubit şi de la care a învăţat, dar şi despre lichele, aşa încît prefer să o ascult pe ea în astfel de cazuri extrem de sensibile.

  Mulţumesc pentru înţelegere.

 20. It’s Me, am aceeaşi rugăminte la dvs. ca şi în cazul Elisei. Dacă aveţi ceva de completat sau de comentat pe marginea Declaraţiei, e perfect. Dacă nu, am rugămintea să lăsaţi pe fiecare să-şi spună punctul de vedere, chiar dacă nu vă place ce a afirmat, de ex., Doru Radu.
  Cred că Declaraţia în sine e suficient de bogată în date şi evenimente.
  Subiectul este foarte delicat şi discuţiile pot aluneca în derizoriul „ba tu, ba tu eşti di vinî„. Toţi părem mai mult sau mai puţin, „divini” 🙂
  Vă mulţumesc.

 21. Dragă Mihai H, îmi spusese Mia despre casetă dar şi că se aude foarte greu, practic nu se înţelege mai nimic din ea.
  Mulţumesc pentru postarea clipului.

 22. si eu multumesc ,moderatorului,
  ….
  [imi era pe limba deja sa spun si eu ceva .]

  Sa nu dam prilej
  ,,dezbinatorului”,
  sub nici o forma !!!
  Cred ca Domnul isi desfasoara PLANUL .
  Sa ierti nu-i usor !
  dar TREBUIE.

  ,,Eu însumi am postit 30 de zile şi m-am rugat ca Domnul să îmi dea putere să te iert. ”
  …spune fr. Radoi.

 23. It’s me, Mia, Rasvan:
  -Nu- eu tar destept dar nici tare prost.
  -Cei care cunoasteti familia in podul casei careia a murit TB, faceti bine si intrebati-o. Mia eu nu le stiu pe toate!
  -Am remarcat ca nu fr. Radoi spune de inchisoare; tocmai d-aia am atras atentia cu privire la faptul ca antipatia fata de IT nu trebuie sa ne duca la afirmatii hazardante
  -TB a murit prin ’83. La data aceea IT era in America, si cred ca si Radoi, Capusan si Dobos. S-ar putea sa gresesc pt ca nu le stiu pe toate. Cind am auzit de suspiciunea cu privire la TB, m-am bucurat. Mi-ar parea rau ca un om pe care l-am intilnit o singura data in viata sa i se fi ntimplat un asemenea sfirsit. M-am legat de acest caz ca sa va invit sa ne pastram buna judecata.
  -Fioaroasa Securitate n-ava nevoie de aprobarea lui IT ca sa-l bage la inchisoare pe Radoi. Ea avea nevoie de alte servicii de la IT
  -Mihai H vs. MS Mihai. Am sa confrunt cele spuse de dvs cu cele spuse de ce-l pe care l-am citat eu
  -Barthimeu: daca IT s-a si-a marturisit colaborarea cu Secu -pina-n ’73- si s-a pocait de ea de ce credeti dvs ca trebuie pomenita? Daca eu as fi fost curva si m-as fi pocait public, ar fi drept sa mi se aminteasca asta din cind in cind? Ca sa nu fie cineva care sa fi uitat?N-ar fi cazul sa ierte si baptistii macar pacatele martusirite? Aparent, Tzon are destule din celelalte. Tocmai acesta pare scopul acestui mesaj.
  -Sunt tzonist si incerc sa inteleg pina unde se pina intinde antipatia si imaginatia noastra si unde incepe vinovatia noastra. De crede cineva ca nu-i pacat sa spui orice.
  Nota bene: Desi ma indoiesc ca Militia i-„a dat raportul” proprietarului casei din Bucuresti, din dragoste de adevar, intrebati-o ce stie despre sinuciderea simulata. Ei sunt singurii martori oculari. In nici un caz fr. Radoi, cu tot respectul.

 24. Cutremurator si inaltator in acelasi timp, tot ce ne-a spus fratele Radoi…Avem multe de invatat…
  Cutremurator, cand am vazut cat de jos, pana unde a putut ca cada, caracterul unor oameni, care-si spuneau ” frate” si prin vorbe mieroase iti castigau increderea ca sa te poata „injunghia” pe la spate mai usor…
  Inaltator, cand am realizat inca o data ca Dumnezeu face dreptate alesilor Sai, si descopera Adevarul la vremea potrivita de EL…Nu intarzie niciodata in implinirea promisiunilor Sale…dar timpul nostru, nu-i timpul Lui..
  Am inteles inca odata, ca doar in Dumnezeu avem si trebuie sa avem incredere 1000%! Oamenii trebuiesc verificati, din cand in cand…
  Am inteles inca odata ca nimic pe lumea aceasta nu se poate face in ascuns , ca Domnul sa nu descopera si adevarul sa fie strigat pe ulite si de pe acoperisul caselor…
  Ma rog ca Domnul sa mangaie si sa intareasca pe cei raniti, si celor care au tradat ,Domnul sa le mai dea Har si parte de cainta!
  Fiti binecuvantati….

 25. Sa revin la intrebarea ce mi-ai pus-o Razvane. Cind eu l-am auzit povestind pe fratele Lae, era pe vremea inca comunista. Fratele povestea ceea ce se putea povesti fara sa divulge lucruri care ar fi pus pe alti frati in situatii proaste. Era dupa 1980…si intre cei emigrati erau si pui de napirci…si in America trebuia sa-ti tii gura pe vremea aia ca nu se stia cu cine stai de vorba. Si nu era asa de mare teama pentru cei de aici cit pentru cei ramasi in urma. Asa ca nu pot sa spun ca am auzit toata povestea…dar stiam de batai si de alte lucruri.
  Si la intrebarea nu stiu cui despre fratele Radoi cum stia de fratele Liviu…ei doi erau prieteni vechi. Aveam o poza pe undeva de pe vremea aia cu ei doi la masa rizind. Fratele Radoi era totdeauna vesel…chiar si cind povestea despre perioada inchisorii…

 26. .

  Stimate Radu Doru,

  „daca IT s-a si-a marturisit colaborarea cu Secu -pina-n ’73- si s-a pocait de ea de ce credeti dvs ca trebuie pomenita?”

  Ce ne facem dacă IŢ nu şi-a mărturisit colaborarea cu Securitatea după 1973 ? Atunci trebuie pomenită? Vă întreb: este probabilă,plauzibilă şi posibilă o astfel de realitate?

  „Sunt tzonist si incerc sa inteleg pina unde se pina intinde antipatia si imaginatia noastra si unde incepe vinovatia noastra. „

  Sincer să fiu ,şi eu am fost ţonist….o/până la o vreme…Până când am devenit un…barthimeu vindecat de…idolatrie, de adulare. Asta s-a întâmplat în urma unei relaţii nemijlocite cu IŢ. După ce ai investit în cineva un capital de încredere, hai s-o numesc copilărească, şi când ai crescut om mare şi ţi-ai dat seama de greşală, ce este normal să faci? Să-ţi recunoşti naivitatea! Aici nu mai e vorba de antipatie, de imaginaţie, de neiertare, ci de o profunda frustrare, dezamăgire, şi pe alocuri chiar de o revoltă faţă de cel ce ţi-a furat unul dintre cele mai mari capitaluri ale fiinţei umane: ÎNCREDEREA!

  Dar revin: mulţi din cei care postează aici şi aiurea, au avut o relaţie directă, nemijlocită cu IT. Dvs cât de nemijlocit aţi fost legat sau l-aţi cunoscut pe IŢ ? Sau v-aţi format o părere sau alta despre subiect din ce v-a spus un prieten sau altul?

  Apoi în altă ordine de idei, nelegat de Doru Radu dar…legat de sfârşitul lui Bogdan…Pentru nimeni nu mai e un secret că Secu ,la capitolul morţi simulate…avea ceva experienţă. Dar nici pe departe nu erau experţi. Se spune , vorba lui Răsvan, că în Medicină Legală, nu există omucideri perfecte…Doar tenacitate şi inteligenţă să ai… că totul se rezolvă! Pe linia variantei că Bogdan s-a sinucis…Înainte ca să acceptăm o astfel de variantă, ar trebui să ne întrebăm dacă în istoricul familiei lui au existat astfel de finaluri.Căci ştim că există o oarecare predispoziţie familială, în astfel de cazuri. Dar chiar mai mult: a avut oare subiectul în cauză o fază prodromală (premergătoare) până la a apela la această soluţie? Se spune în psihiatrie că anumite stări anxios- depresive, precum şi alte tentative de sinucidere, preced actul final. Le-a avut oare Bogdan? La toate astea, deşi cred că ar genera o profundă traumă psihică,ne-ar putea răspunde cei apropiaţi,familia. Deci să nu ne grăbim cu…presupusul, şi cu atât mai puţin cu verdictul!

 27. La-m cunoscut pe Traian Bogdan de tinerel foarte aprins impotriva regimului comunist.Dupa problemele pe care le-a avut cu biserica din Timisoara unde facea parte,ajunsese foarte deprimat.Familia nu era pocaita si nu il intelegea ,pentru care se ruga foarte mult .Intr-o vara m-am trezit la usa cu trei tineri;Traian Bogdan,Sorin Petrutoni si Nelu Brit pastorul din Oregon.Am vazut la acesti tineri ca erau tare aprinsi pentru Hristos mergeau si predicau evanghelia peste tot unde li se deschidea ocazia .cu orice risc .Asa s-a repetat ani la rind cu Traienut ,venea la noi ca la o ascunzatoare .Dar nu venea cu mina goala ,aduna scrisori de protest de la toti care avea probleme cu securitatea si printr-un frate care era conductor de locomotiva le scoatea afara .Securitatea l-a depistat si era urmarit pas cu pas .Ne-a povestit ca ii vedea in tranvai ,in trolebuz dupa el ,deseori era nevoit aproape cand se inchideau usile sa sara din trolebuz .Ultima data l-am vazut fff deprimat.In vara anului1980 a venit la noi cu sotia Elena. mi-a spus ca Elena va pleca , dar el ramine ,mai are de lucru in Romania .In 1981 i-a dat fiului meu fara sa stiu ruta pe unde sa treaca granita.In 1982 prin luna Noembrie ne viziteaza iar ,in timpul acela aveam deja pasapoartele si mi-a fost frica sa-l mai tin ,statea numai in casa iar seara cu un palton negru cu gulerul ridicat iesea afara sa ia aer.Chiar ultima seara l-am trimis la blocul vecin unde locuia o prietena medic sa-i vorbeasca despre mantuire.Imi vine sa pling cand va povestec,m-am purtat cu el cum nu trebuia dupa citeva zile de stat a plecat la Bucuresti .Ce s-a intimplat o stim .L-au gasit in podul casei si cu unchiile scoase de la degete .Elena am intilnit-o in America .,lucreaza pentru Dumnezeu cu copii din tara prin Moldova Noua .Hoarda comunista ne-a afectat pe toti .

 28. VioricaO:
  Chiar e inaltator totul?
  Fr. Radoi e un om “cu inima buna” cum zice prietenul meu ce l-a vizitat recent. Dinsul iubeste pe Domnul; are un puternic simt al dreptatii, altfel nu intra in ALRC. Si a suferit mult pt credinta. Dar cum puteti dvs sa luati banuieli si afirmatii nefondate drept adevaruri?
  -Il acuza de tradarea si moartea lui TB. Tragica moarte s-a produs prin ’83 cind Tozn era in America. Ce are una cu alta? Chiar asa se acuza un om? E asta inaltator? Trebuie Ton sa-si martusireasca un pacatul unei morti la zeci de mii de km distanta, oricit de tragica ar fie ea? Ce-or crede oameni ce citesc in fuga si habar n-au cine sunt personajele respective?
  – Eu am trait in Arad, Radoi in Caransebes. De unde stie dinsul ca Ton l-a inlaturat pe Olah de la Oradea? Si de ce e treaba lui asta? In virtutea carei autoritati trebuie Ton sa-i dea socoteala de chestia asta? El ii reporseaza pe buna dreptate amestecul lui IT la Caransebes. De ce e R. indrituit sa se amestece la Oradea si IT nu e sa se amestece la Caransebes?
  -Presupunind ca-i adevarat si Tzon a insistat de Olah sa nu-l invite pe Regele Mihai. De ce trebuie sa-si ceara IT iertare de la fr. Radoi pt asta? E pacat? Scrie in Biblie ca regele trebuie primit cu covoru rosu? Sunt monarhist. Am fost impresionat de primirea si cuvintarea excelenta facuta de pastorul Daniel Chiu, in biserica sa, MS Mihai. Daniel e istoric de formatie. Daca n-o facea era pacat?
  Fr. Radoi e justificat dupa parerea mea, sa-i ceara socoteala lui IT pt 3 lucruri, poate 4:
  -defaimarea ALRC ceea ce a condus la slabirea ei; R. era membru ala acestei organizatii. Tradarea propriilor convingeri exprimate in Cine-si va pierde viata.
  -amestecul lui IT in biserica din Caransebes; R. era memru in comitetul acestei biserici
  -vizita lui IT la sotia lui R si aspectele juridice discutate, in timp ce R. era in inchisoare. Care e cu siguranta cel mai grav.
  -eventual incercarea de-a impiedica 2 frati sa difuzeze la EL mesajul despre moartea TB, daca aceasta chestiune e correct relatata.
  Restul sunt presupuneri/opinii fata de care IT n-are nici o obligatie sa-i raspunda fr. Radoi, sau Doru Radu

 29. Bartimeu:
  Daca IT nu si-a marturisit colaborarea dupa ’73 cred ca puteti spune ce vreti despre post ‘73. Dar despre ce si-a marturisit: in marea uitarii! Chiar daca asta nu-i chiar din Biblie.
  Despre Bogdan. E dureros sa vorbim de asa ceva. Si eu prefer sa cred c-a fost omorit decit ca s-a sinucis. Si de-ar fi facut-o cred ca-i treaba Domnului sa-l judece. Mia (parca) spunea ca stie bine familia unde s-a intimplat tragedia. Am rugat-o sa sune. Am sa incerc sa-I aflu numele s-o sun si eu. Ce-am stiut eu dupa tragedie a fost ca familia disperata a vrut initial sa-l inmorminteze undeva pe ascuns. Si-au luat inima-n dinti si –la recomandarea lui Talos- s-ar fi dus la Militie. Spre mirarea lor, Militia nu i-a luat la rost. O fi stitut ea? Gresesc, sau sunteti medic? Daca eu n-am experienta, dupa citeva zile cit de bun sunt eu la examinarea cadavrelor? Cred ca era toamna; desigur descompunerea tine si de temperatura… Ce garantie sunt evaluarile astea? Tragedia e mare. L-am auzit pe Ton intervievind-o pe d-na Bogdan la Europa Libera. Nu stiu de ce n-am uitat interviul acela si nici figura lui Bogdan pe care l-am vazut o singura data. De ce nu i-o fi refuzat d-na Bogdan interviul?
  Nota bene: Tzon era in America si a-l acuza chiar si metaforic de moartea lui Bogdan e nedemn. Dvs v-ati pierdut increderea in dinsul. Ce-ncredere s-am eu in acceptarea unor astfel de supozitii? Oare nu frizeaza defaimarea afirmarea unei vinovatii fara macar a invoca o indoiala? E conlcuzia chiar atit de ferma? Are valoare unui truism? Aveti dreptate Secu a facut de astea…inseamna asta o proba irefutabila a vinovatiei lui Tzon aflat la zeci de mii de leghe departare?

 30. Doamne iarta-ma Doru Radu, dar de ar avea IT obligatia sa-si ceara iertare? Doamne fereste, aia e doar pentru fraieri, nu? Pina una, alta eu si tu vorbim din ce am auzit, fr. Radoi a trait ce scrie, so putin respect, macar atit daca nu e prea mult.

 31. Doru-Radu,
  va scriu din Caransebes;
  va intreb, dar Dvstra in virtutea carei autoritati trebuie sa-l aparati pe Iosif Ton?
  Exista date precise privitor la fratele Olah, minunatul om a lui Dumnezeu;
  era atit ce curat ca”ochii lui nu puteau veadea raul”
  El nu stia de ce fratii nu mai aveau incredere in el;
  Secu sadise in juru-i ceea ce stia ca l-ar putea darima cel mai tare.
  El era atit de pur si ce curat ca raceala fratlor l-a terminat sufleteste.
  Iubea, iubea cu adevarat.
  Doi ani, in care „l-am cunoscut: pe Iosif Ton, nimic nu mi-a vorbit despre dragoste;
  eram la inceputul vietii de credinta;
  aerul cu care predica era atit de omenesc .
  Vreti dovezi ca l-a inlaturat? pot sa va soun cui sa i le cereti; insa nu aici, sau paote ca le si aveti, dar sustineti ca nu e asa.
  Fratele Radoi, despre care azi am vorbit cu un pastor, care m-a sunat din Australia;
  a fost si a ramas un om care s-a jertfit pentru Domnul.
  NU va suparati ca va intreb, Dvstra si domnl Ton, ati fost in inchisoare pt Domnul?
  De unul stiu sigur ca nu; nici eu;
  atunci nu contestati ceea ce spune fr Radoi;
  cind un frate fost intemnitat marturiseste ceva, sa avem un moment de reculegere,
  pentru el si miile care au suferit si sa nu mai diluam jertfa lor.
  Mama il cunostea pe fr Radoi si el deasemenea; cind stiu ca mai puteti fi de partea unuia care strica Cuvintul, uitind si trecind peste toate celelalte cite le-a facut; numai atit si e destul ca sa nu-i aducem elogii;
  ologind jertfele fratilor nostrii.
  Noi in zona stim tot ce s-a intimplat, cu amanunte si cind vezi ca pentru
  „acei omeni implicati intro cauza pierduta” se aduc tot felul de invinuiri celor care au suferit,…..
  Miine il vom trce in calendar cu sfintii;
  nu, lumea s-a lamurit;
  pacat ca el nu-si rezolva problema sa de mintuire personala.
  Acest lucru e f.important.
  Cind stiu ca puteti fi de partea unui om, care scrie ca o femeie(nu stiu ce fac barbatii.)
  se duce la intilnire personala cu Mirele, ei, se imbratiseaza, se iubesc; si nu Mirele cu Mireasa,(biserica)
  ci individual; am citi cu ochii mei acest lucru; nu se mai poate zice ca o fi, ca o pati; ca altii ii vor raul; mi se pare ca nu mai am ce sa va spun.

 32. Mia:
  De unde stie fr Radoi ce s-a intimplat la Bucuresti? Am respect pt suferinta dinsului. Inseamna asta ca dinsul a fost la Oradea sau Bucuresti ca sa poata fi o marturie cu privire la acele lucruri? Tot din auzite le stie.

 33. Elisa:
  Eu am respect pt fr. Radoi. Inchisoare nu-l face sa nu faca afirmatii nefondate. Daca vreti sa stit ceva despre Ton este ca a fos tin inchisoare; mai precis in arestul preventiv. Desi seara li se dadea drumul, juridic era o detentie. De nu s-ar fi prezentat a doua zi, erau dusi pe sus.

 34. Mihai h:
  V-am promis un raspuns in chestia cu regele Mihai.
  Iata ce zice prietenul meu:
  „Eu eram la Los Angeles dar nu imi aduc aminte sa se fi discutat despre „parerea” fratelui Ton cu privire la vizita Regelui. Si daca ar fi incercat nu cred ca ar fi reusit.
  Altceva imi vine in minte: da, fratele Radoi era foarte pro-Olah pana intr-o dumineca dimineata cand un reprezentant al Uniunii de la Bucuresti a fost pus de fratele Olah sa aduca un salut din Romania.
  Dupa aceasta intamplare stiu ca fratele Radoi s-a suparat foarte rau. Nu pot spune in ce relatii au ramas ei dupa aceea.
  Asa cum spui si tu in comentariile tale, fratele Olah nu a fost omul care sa se planga de „nedreptate” impotriva lui.”
  Mihai h, nu ma deranjeaza daca aveti o alta perceptie. Pe dvs nu va cunosc, pe pritenul meu da. Sper sa n-o luati drept ofensa.

 35. Doru Radu, prietenul tau nu-si aduce aminte, deci nu spune nimic. Apoi nu toate deciziile se discutau in plnul bisericii. Unii aflau oricum despre ce e vorba. Deci se pare ca fr. Nick a stiut ce s-a intimplat atunci si isi si aminteste. Sint convinsa ca fr. Nick s-a suparat cind cineva din conducerea UB de la vremea accea a venit aici. Cam cine iesea din tara pe vremea accea, dar fr. Nick nu a ramas suparat pe fr. Olah. L-a sustinut si intotdeauna.

 36. Doru Radu,Cand eu am spus ca-i inaltator ,acestea au fost motivatiile mele nu tirada pe care ai pus-o dumneata..

  Inaltator, cand am realizat inca o data ca Dumnezeu face dreptate alesilor Sai, si descopera Adevarul la vremea potrivita de EL…Nu intarzie niciodata in implinirea promisiunilor Sale…dar timpul nostru, nu-i timpul Lui..
  Am inteles inca odata, ca doar in Dumnezeu avem si trebuie sa avem incredere 1000%! Oamenii trebuiesc verificati, din cand in cand…
  Am inteles inca odata ca nimic pe lumea aceasta nu se poate face in ascuns , ca Domnul sa nu descopera si adevarul sa fie strigat pe ulite si de pe acoperisul caselor…

  Te rog sa observi ca nu am pomenit nici un nume si raman la opinia mea ,ca in oameni nu te increzi mai mult decat in Dumnezeu…si-i inaltator ca mi-am amintit asta, nu nu cadem in ispita sa dam omului mai mult decat lui Domnului…Chiar nu inteleg de m-ai luat asa tare, ca nu eu am dat cu subsemnatul la secu…

 37. Doru ,daca i-mi spui numele prietenului tau por sa iti spun daca el a fost acolo , eu am fost. Fratele Pitt l-a invitat pe rege , nu fratele Olah. Unii care erau mai sus ca mine spun ca Olah nu a fost prea de acord cu vizita regelui. Sa fi fost influentat de Ton? ,se poate. Oricum ,regimul de la Bucuresti nu a fost incintat si au lucrat impotriva fratelui Pitt.Pe vremea aceia stii bine ca Ton colabora cu ambasada Romina de la Washington
  si pleda pentru clauza.

 38. Mihai h:
  Daca va spuneti numele vi-l spun si eu pe-al prietenului meu. Chiar fara acordul dumnealui.

 39. Miha H:
  Desi nu sunteti cinstit va dau numele prietenului meu fara acordul sau! O fac doar ca sa vedeti ca desi v-am calcat pe toti pe nervi, faceti foarte multe afirmatii de care aveti motive sa va faca rau.
  Cornel Marza imi scrie:
  …” eram casier. Am fost in comitet din septembrie 1984 pana in mai 1992 cand m-am casatorit. In dumineca in care a venit regele, eu si inca un frate am stat „de paza” la biserica intre programe. Ne era „frica” sa nu puna careva o pocnitoare sau cine mai stie ce si sa faca „zgomt” la programul de dupa masa cand a avut loc vizita.”
  Daca nu toate probleme se discutau in biserica; o parte s-or fi discutat in comitet. Dar cu siguranta nu toate s-au discutat unde era fr. Radoi.
  Dvs, multi, invocati,caracterul, verticalitatea…. si garantati lucruri pe care nu le puteti garanta. Nu pretind ca eu pot; cel putin indraznesc sa ma indoiesc, sa manifest o nesiguranta…

 40. Doru, gresesti, daca i-mi spuneai Cornel M. stiam la cine te referi pentru ca la ora aia erau 4 persoane cu prenumele Cornel dar cu diferite initiale pentru numele de familie.
  Eu ti-am spus Ca Radoi despre care ai fost informat ca nu prea mergea la biserica ,
  a fost acolo cind a venit regele. Oricum pot sa-ti spun ca prietenul tau era cam impotrivitor fratelui Pitt.

 41. Doru. inca o intrebare, dca Rasvan ma ingaduie,
  Tu spui ca Ton si-a marturisit colaborarea pina in 73, bun
  Intrebarea e : Pe perioada cit a fost la Oxford a colaborat sau nu?

 42. Miha h:

  E logic ca da. Au existat acuzatii cu privire la asta. Presupun ca e rezonabil a crede asta.

 43. Doru,
  Atunci : 1 Ceea ce spune el ca in 68 s-a pocait la Iris nu e adevarat
  2 E logic sa credem ca a fost ajutat ( ca sa nu zic trimis ) de securitate
  sa mearga la Oxford.

 44. Doru Radu,

  Scuze acceptate, linisteste-te si Domnul sa-ti fie biruinta!
  Fiti binecuvantati cu totii si paziti de puterea Lui!

 45. Mihai H…Fratele Radoi este sau cel putin era truckist de meserie . Tatal si fratele meu s-au ocupat de asta o vreme. Este una din meseriile care te tine pe drum intre cele doua oceane. Asta este motivul frecventei la biserica…

 46. La multele intrebari ridicate pot adauga urmatoarele:
  1. Fratele Olah mi-a fost prieten bun, si de la el stiu ca Iosif Ton a tot insistat de el sa plece de la Oradea intrucat biserica de acolo nu il putea plati „legal”. Iosif Ton i-a sugerat sa plece in America spunindu-i ca si el si altii vor veni in America dupa aceea. Am fost prezent si la plecarea fratelui Olah din tara la aeroport. Ceea ce am afirmat o stiu din gura fratelui Olah. Oare Doru Radu va accepta o astfel de marturie? Cei ce mai au dubii pot sa citeasca Scrisoare lui Filip Dinca din 04 noiembrie 1980 trimisa in America fratilor Popescu, Nicolescu si Olah.
  2. Iosif Ton nu a semnat o reclamatie la militie impotriva noastra cum au facut cei din conducerea cultului, dar este unul din autorii morali ai condamnarii noastre, deoarece el putea sa ne apere si autoritatile comuniste ar fi ezitat sa ne condamne. In schimb el ne-a atacat,ceea ce a permis autoritatilor comuniste sa actioneze impotriva noastra sub protectia condamnarii semnate de Iosif Ton in scrisoarea lui. Iata de ce il consider vinovat de condamnarea noastra.
  3. De ce il consider vinovat pe Iosif Ton de sangele lui Traian Bogdan? Intai sa reamintesc faptul ca unghiile de la picioare ale lui Traian Bogdan erau smulse si in spate avea o gaura mare. Apoi, unii au spus ca si ochii ii erau scosi. Toate acestea arata ca Traian Bogdan nu s-a sinucis, ci a fost torturat salbatec. Macar atata informatie cat avem ar trebui sa ne zguduie si sa nu mai raspandim minciunile securitatii ca Traian Bogdan s-a sinucis. Il consider vinovat pe Iosif Ton de moartea lui Traian Bogdan pentru urmatorul motiv: Iosif Ton a antrenat o parte a fratilor in actiuni de protest impotriva abuzurilor guverrnului. Cand acesti frati au ajuns in gura leului, era datoria lui sa ii apere, si nu sa se retraga lasand leul sa ii sfasie. David a cerut ca Urie sa fie pus intr-un loc greu al luptei si apoi a cerut ostasilor sai sa se retraga lasandu-l pe Urie sa cada in lupta. A fost David vinovat de moartea lui Urie, desi moartea l-a surpins pe acela la sute de kilometri de Ierusalim, unde se afla David? Da, David a fost vinovat! La fel, Iosif Ton l-a impins pe Traian Bogdan in lupta pentru apararea fratilor sai in fata autoritatilor comuniste. Traian Bogdan a pasit cu curaj in aceasta lupta stiind ca are sprijinul lui Iosif Ton si a altor viteji. Iosif Ton s-a retras si l-a lasat sa fie ucis de comunisti. Iata de ce Iosif Ton este vinovat de crima infaptuita de comunisti in cazul lui Traian Bogdan. De ce s-a opus transmiterii catre Europa Libera a informatiilor ce dovedeau ca Traian Bogdan a fost torturat?
  4. In scrisoarea lui din noiembrie 1978 el spune ca s-a simtit dator sa scrie acea scrisoare pentru „a spala rusinea tarii”. Cu alte cuvinte noi, cei ce am luptat si ne-am jertfit in lupta pentru credinta eram „rusinea tarii”. Ce bine ar fi fost daca Iosif Ton ar fi aparat pe fratii sai pe care i-a impins in lupta, inclusiv pe fratele Traian Bogdan. Ce bine ar fi daca Iosif Ton si-ar marturisi pacatele ca in sfarsit sa spele rusinea care se tine de el de atatia ani. Atunci n-am avea nici o retinere sa il numim frate!

 47. Mihai h:
  Sa-ncheiem.
  Eu prezum ca toti cei ce scriu sunt sinceri. In afara de unul, Tzon fata de care se aplica prezumtia ca nu e sincer.
  Ireprosabil nu e nimeni. Sunt convins ca sunteti copil al lui Dumnezeu mai bun si mai sfint decit mine. Totusi, amindoi vom ajunge doar prin harul lui Dumnezeu, in locul pregatit de Domnul. Este foarte probabil s-ajunga acolo si IT.
  Ati fost vreodata jurat? Ati vazut cit se asigura judecatorul ca nu esti subiectiv? Iar apararea are dreptul sa demita orice jurat; no explanation needed! Ce sansa i-ati da lui Tzon dupa sistemtul liberal American de justitie?
  Nu-i va ajunge vesnicia sa se justifice cu toti care-am scris pe bloguri. Varsati o lacrima pt el. Pt dracu’? Nu, pt fr Tzon! Dati-i o sansa. Dovezile impotriva lui sunt mai subtiri decit galagia din jurul lor.
  Raspunsul la intrebarile dvs depind si de teologia dvs. Dvs cind v-ati pocait, v-ati pocait de toate? Informatorii ce nu s-au marturisit au mers in Iad?
  Nu cred ca Ton a mers la Oxford trimis de cineva, dar a trebuit sa se asigure ca se mai poate intoarce. E-o parere personala; o presupunere…. El totdeauna s-a crezut mai destept decit Secu…a crezut ca- i invirte. D-aia a crezut ca poate dialoga. Exista un martor de mare incredere care mi-a spus prin ’79… ca Ton plecat sa se-ntilneasca cu-n consilier al lui Ceausescu. Insemna asta ca era securist? Era pacat de moarte dac-a solicitata audienta? Nu ma intrebati ce-a discutat ca nu stiu.
  Radoi porneste de la premiza: Tzon a venit in America ca agent al Secu. Daca da telefon la AMbasada, daca-l sfatuie pe B. Graham sa nu mearga in Ro, daca face daca drege, totul e pt ca e un catel cuminte. Daca Mitrofan nu gaseste dovezi e ca le-au ascuns aia ca Tzon ii omul lor. (Ca-n bancu evreiesc cu telefoanele celulare). Nu s-a abatut nici la stinga nici la dreapta. Pornind de la aceasta premiza judecata e inutila. E vinovat/condamnat! Scrisorile pierdute erau documente secrete ale Secu pe care un misionar American le-a gasit sub usa hotelului. Le-a adus in America si ne-a dovedit ca Ton e securist. De ce a vrut Secu sa-l deconspire? Ca sa arunce praf in ochii nostri. Ca sa credem ca nu era omul lor, dar de fapt era? Asta-I explicatia anti-tzonistilor.
  Mi-am pierdut timpul degeaba. E un juriu care l-a condamnat de mult. Pe baza unei premize.
  Tzon are incontestabila vina de-a nu fi consecvent. Daca pt dvs e suficient sa credeti tot folclorul, nu ma deranjeaza. Exista 2 personaje in lumea baptista romaneasca la pomenirea numelor carora ne creste tensiunea: Tzon si Negrut. Paul nu-l ajunge pe Tzon; e cu 29 de ani mai tinar… dar are viitorul in fata. Este aceasta atitudine dovada unui cuget curat? Sunteti in Portland si nu va place de IT. E asta dovada ca joaca la Dinamo?

 48. O mica observatie: scrisoarea din aceasta postare poate contine cuvintele sau ideile fratelui Radoi, dar nu pare a fi scrisa de el. Daca comparati limbajul folosit in scrisoare cu cel folosit in discursurile fratelui ( pe care le puteti gasi dand o simpla cautare ‘Nicolae Radoi’ pe google) veti putea vedea imediat diferenta de stil si limbaj.

 49. Îl îmbrăţişez pe fratele Nicolae Rădoi şi-i urez bun venit în casa umilă a blogului meu.

  Frate Nicolae, Domnul să vă întărească şi să vă ţină sănătos şi drept, aşa cum sunteţi astăzi. Fiţi binecuvîntat.

 50. In privinta actiunii lui Iosif Ton de impotrivire la vizita regelui Mihai la Biserica Baptista Romana din Los Angeles, deja unii frati au confirmat ceea ce am spus. Daca e nevoie de mai multi martori, ii rog pe cei ce au indoieli sa vorbeasca cu fratele Filipescu si alti membri din fostul comitet al Bisericii.
  In ce priveste alegerea democratica a comitetului Bisericii Baptiste din Caransebes, cei interesati se pot adresa fratelui Belciu Busuioc, care a spus ca nimeni nu poate pune la indoiala procesul democratic prin care a fost ales comitetul si a fost reconfirmat de adunarea generala. Fratele Belciu Busuioc a spus public aceste lucruri din 1978, invocand precesele verbale ale adunarilor generale. Numai conducerea cultului baptsit si Iosif Ton s-au indoit de acele decizii ale adunarii generale. Cei interesati pot contacta pe fratele Busuioc si pe membrii in viata ai Bisericii din Caransebes.
  Fratele Daniel Branzai spune ca Iosif Ton a scris in noiembrie 1978 scrisoarea in care critica pe cei din Caransebes, si sustine ca acea scrisoare a reusit sa ofenseze pe toti cei implicati in conflict. Sa ne spuna fratele Daniel Branzei, in ce fel scrisoarea lui Iosif Ton i-a ofensat pe cei de la conducerea cultului baptist, si in ce fel i-a ofensat pe securisti, care s-au folosit de acuzatiile lui Iosif Ton ca sa isi justifice samavolniciile punandu-ne in inchisoare? Cui folosesc astfel de luari de pozitii de mijloc in care victimele sunt apasate si victimizatorii pot sa scape basma curata?

 51. Valentin, si care e pacatul daca scrisoarea contine gindurile si cuvintele dinsului, dar puse intr-o forma de cineva dintre cei apropiati? Nu am inteles insinuarea. Si eu traiesc de 20 in state, lucrez numai printre americani, dar de cite ori am avut nevoie sa scriu ceva in engleza, ma refer la o scrisoare oficiala, intotdeauna am scris-o in romaneste si am rugat o foarte buna prietena sa mi-o traduca asa cum face sens in engleza cel mai bine. Care e problema? Sau doar o deviere de la subiect. Lui fr. Radoi ii merge mintea mai repede decit gura, ce sa-i faci, uneori nu apuca sa spuna tot ce a gindit. Asta e dinsul, unicat.

 52. (…)
  Dragă Valentin, recurg la un gest mai puţin folosit de mine, dar rugămintea mea este ca acest gen de insinuări, ascunse în întrebări pe care i le-aţi adresat fratelui Nicolae Rădoi, să nu le mai folosiţi, dacă se poate, faţă de oamenii care au cunoscut închisorile comuniste pentru credinţa în Cristos. NU pentru cei care au gustat celula morţii.
  Mulţumesc pentru înţelegere.
  VINDECĂTORU

 53. Da, frate Valentin, am fost ajutat in redactarea scrisorii. Am prieteni care ma ajuta. Eu nu am scoala. Dar pretind ca toate ideile sunt redactate fidel, asa cum le-am exprimat in multe randuri. Imi asum responsabilitatea pentru fiecare lucru afirmat in marturie.

 54. Nu e nici o problema, sora Mia. Insinuare ? Multe din lucrurile pe care le spune fratele – in special legate de raportarea fratelui Ton fata de situatia din Caransebes le cunosteam si din alte parti. Mi se pare intr-adevar foarte interesant si extraordinar pentru mine sa aflu despre un martir al bisericii, Traian Bogdan, despre care pana acum n-am stiut nimic. Totusi se pot face anumite speculatii: de ce aceasta scrisoare apare acum, in plina perioada electorala in Cultul baptist, si de ce este trimisa pe la toate blogurile mai vizitate din lumea evanghelica romaneasca ? Daca era scrisa ‘mai putin bine’, trimisa doar unui blog – si eventual ar fi aparut intr-o alta perioada, mai putin ‘electorala’ – nu era pentru mine nici o problema…Dar asa, boala conspirationismului care salasuieste in majoritatea romanilor, imi da putin tarcoale…Dar daca gresesc, va rog sa ma iertati…

 55. Aceleasi scuze si pentru fratele Radoi, pe care altfel il respect foarte mult pentru episodul ALRC (impreuna cu ceilalti frati cu care a suferit atunci).

 56. Valentin, de ce a trimis mai multor bloguri?
  1. Pentru ca cele scrise în Declaraţie să fie citite de cît mai mulţi. E ca pe vremea cînd mama împărţea biblii şi cărticele primite din America. Fratele Nicolae e de modă veche.
  2. Declaraţia fratelui Nicolae nu are nicio legătură cu obsedantele alegeri din cultul baptist. Iosif Ţon poate candida la cultul carismatico- baptist, şi nu e în campanie de alegeri, ci de vindecări 🙂 Aşa că nu văd legătura…
  3. Boala conspiratorului nu se aplică victimelor represiunii comuniste, Valentin, ci eventual folosiţi-o scormonind prin arhive după alţi turnători acoperiţi care acum îşi rîd în barbă la ce servicii le faceţi, fără să ştiţi, apostrofînd un frate trecut prin beciurile terorii lor…

 57. Il cunosc suficient pe fratele Radoi ca sa-mi dau seama ca scrisoarea a fost scrisa de altcineva dar ideile sint 100% ale lui. Si educatia si inteligenta nu inseamna neaparat intelepciune si nici lipsa educatiei nu inseamna prostie. Domnul Isus a ales cu grija pe cei 12…si cel mai educat cred ca era cel cu punga. Cred ca si altii care il cunosc pot sa spuna acelasi lucru.

 58. Frate Rasvan, sa fie precum sugerati dumneavoastra. Bineinteles ca fratele Ton nu participa la alegeri…nu am insinuat niciodata asa ceva…

 59. Frate Rado,
  azi am vorbit cu fratele Busuioc despre Dvstra;
  mi-a spus ca ati fost un neinfricat;
  Domnul stie de ce a trebuit sa „incercati „si inchisoarea din Caransebes,
  Domnul sa va binecuvinteze.
  Mi-e drag fratele Radoi si n-as mai asculta pledoarie pentru cei care „se stie ca ajung in Cer,” desi au fost tradatori; pai ala o mai Cer?daca nu s-au pocait?
  Nu!
  Nu se cunoaste inca notiunea de Cer Nou!
  Nimic intinat nu va intra in Cer;
  niciun om care nu se curateste nu intra in Cer,
  ca sa se intimple ca prima data, cind mindria l-a coplesit
  pe frumosul si stralucitorul Lucifer.
  Fara pocainta ? nu ii lasti pe cei pe care ii adorati sa se amageasca;
  duhul de amagire este unul care te face sa te pierzi.
  Imi spunea un fr pastor :
  la conferinta consiliului Uniunii ,fostii informatori isi luau apararea unii altora,
  se credeau eroi; incit noi ceilalti parca ne simteam prost ca nu am fost ca ei. 😦

  MIhai h,
  cine se supara si nu-i trece, are o problema. 🙂
  Noi iubim adevarul si vrem sa _l traim si sa-L urmam.
  Daca vrea cineva sa fie sfint, sa se lase de cele vechi.
  cu mult drag

 60. Dragă Rodica, foarte corect ce spui. Au fost oameni celebri care au semnat cărţi aşa-zis autobiografice fără ca ei să fi scris niciun rînd. Din discuţii, din ce au povestit, din interviuri, un om care a respectat adevărul a putut face, cu talent, să răsune perfect articulat un mesaj autentic al altuia. Din momentul în care fratele semnează, înseamnă că EXACT ACELEA ERAU IDEILE SALE.
  Restul e diversiune şi lipsă de cultură specifică celor care insinuează şi distrag atenţia de la esenţial ca să facă pe interesanţii…
  Să mă ierte Valentin, dar asta gîndesc acum şi dacă greşesc în ceea ce-l priveşte, îl rog să mă ierte. Nu am scris numai pentru el…

 61. Totusi, imi pun intrebarea – si nu numai eu, ci din cate am vazut comentariile pe alte bloguri, si altii – de ce vine aceasta confesiune ‘publica’ a fratelui Radoi atat de tarziu ? Au trecut atatia ani de la evenimentele respective, apoi au trecut atatea ani de la caderea comunismului…de ce nu au fost publicate aceste lucruri pana acum?

 62. Valentin, Faptul ca tu ai aflat numai acum nu inseamna ca demersul fratelui Radoi e numai de acum. Lucrurile care sunt scrise mai sus s-au facut publice demult, unii le-au acoperit altii au decis sa taca,altii nu au vrut sa ia nici o decizie in dreptul acestor lucruri pentru ca era vorba de unul mare, Ton.
  Intrebarea e ce faci tu,cu cee ce ai citit mai sus?

 63. Valentin, memoriile se scriu la bătrîneţe… dacă ai ce povesti în ele.
  Întreabă-te mai bine, aşa cum fac şi eu: noi cu ce ne vom prezenta la Judecată? Sau îl vom lua la întrebări şi pe Dumnezeu, de ce m-a făcut pe mine prea tîrziu şi pe tine prea devreme? 🙂

 64. Eu cred ca exista o vreme pentru toate lucrurile…asa cum zice Ecleziastul…si a venit …si vremea pocaintei. Nu numai pentru Fratele Ton…dar si pentru noi astialalti…care pentru ce trebuie sa ne pocaim. Ca ne prinde sunetul trimbitei din urma… Numai uitati-va la Newsuri…
  De aia cred ca acuma se spun toate ca nu mai e mult si n-o sa le putem spune…

 65. Dragă Răsvane !

  Să ştii că acest „dragă” are în aecst moment, în inima mea o deosebită conotaţie sentimentală!

  Îmi eşti drag, ca frate în Domnul, că „eşti un cal de cursă lungă”! Adică ai capacitatea , dată de sus, să te angajezi simultan pe două fronturi: cel cu Mihai vs Poplăceanu respectiv cel a lui Nicolae Rădoi.

  Am o vagă simţire că ceva asemănător trebuie să existe între tine şi fostul Saul din Tars: acel har de fi intrat mai tărziu în arena evanghelică, dar care acum parcă caută ( prin determinare şi constanţă) să recupere din trecutul fără Domnul. Ai un har: să începi să suferi ,pe cea mai greu cuantificabilă scară a durerii, să suferi cu Christos, suferind cu şi pentru fraţii tăi, care nici azi (şi cred nici curând) nu sunt ocoliţi de tentacolele caracatiţei comuniste, cripto-neo-veşnic reactivate.

  Te-ai găndit de ce comunismul nu poate muri cu una cu două, aşa cum până la urmă au murit luptătorii anti comunişti şi legionarii/naziştii? Comparativ cu extrema dreaptă ,comunismul cu toate tentacolele lui (în speţă poliţia politică), nu moare uşor din pricina fundamentului lui: MINCIUNA! L-am dezagreat profund pe Silviu Brucan, la începutul anilor nouăzeci când ne-a făcut pe noi românii, „Stupid people”. Din nefericire a avut dreptate în dublu sens: şi că noi plebea suntem naivi, dar şi că elita comunistă se va emancipa, nu doar va supravieţui.Am fost un critic aspru al comunismului poliţienesc , care nici la facultate, nici în biserică, nici între rudenii,nici între vecini iar mai târziu nici la serviciu nu m-au slăbit.

  Am fost un naiv,când după decembrie 1989 am crezut că măcar Biserica se va purifica de jigodii! Am fost un naiv,contribuind la înlătuarea „vechii gărzi”, respectiv „ făcând pârtie” noii Mării cu multe alte pălării!

  Cred că nu proorocesc greşit dacă spun că e doar începutul…pentru tine! De aceea , la început de drum îţi doresc „DRUM BUN” cu Domnul.

  De aceea ,pentru că am avut harul şi bucuria inexprimabilă de a trăi Matei5:11, sincer îţi doresc aceiaşi bucurie s-o trăieşti! Să ştii că te am în rugăciuni…ca nu numai să nu te încovoi, dar şi ca să izbuteşti!

 66. Dragă Barthimeu, mulţumesc pentru încurajare, rugăciuni şi apreciere.
  Dacă-ţi spun că nu o merit pe ultima, ai să spui că e o falsă modestie, dar să ştii că nu e aşa. N-am niciun merit în nimic, te rog să mă crezi. Am un talent să încurc lucrurile cum nu-ţi poţi închipui 🙂

  Acum, referitor la securitate şi oamenii ei. Ai spus lucruri adevărate, chiar dacă trăieşti departe.

 67. Fratelui Radoi si ALRC-ului, cu recunostinta -I:

  AM scris sincer pe multe bloguri ca am admirat ALRC si ca in unele privinte i-am ajutat, dar n-am scris niciodata ca le multumesc.
  La urma urmei, ei ne-au aparat pe noi si dreptul nostru de-nchinare.
  Am mai scris ca n-am avut curajul sa ader; mi-a fost frica.
  Am fost apropiat grupului din Timisoara: T. Morar, Ionica Moldoveanu, D. Couna- in casa caruia ne adunam-. Am intilnit-o odata pe sotia dvs; erati arestat si i-am adus o avocata credincioasa pt recurs.
  Am auzit relatarea ei si inregistrarea de la proces…
  Nu va sunt dusman. Jertfa dvs si a celorlalti ALRC-isti n-a fost zadarnica.
  Dr Dorin Dobrincu spunea ca a urmarit in arhivele comunistilor ce scrie despre ALRC si crede ca Ceausescu, intr-o cuvintare, s-a referit la ALRC. Inseamna ca aceasta organizatie i-a speriat.
  AM scris pe alte bloguri ca documentul „Opriti Prigoana” e unul din cei mai profunde documente din lagarul comunist.
  El ataca insasi politica de baza a partidului. Mai mult, jertfa dvs nu a fost zadarnica, pt ca ea a fost facuta de dragul Domnului si El o va rasplati. Iar dragostea de Dumnezeu se dovedeste prin dragostea de frati, caci ce dragoste e mai mare decit sa-si puna cineva viata pt fratele sau?

  Stiti bine ca Uniunea a dus o campanie de denaturare a adevarului despre Cransebes.
  Pina si pastori nepatati, precum Pavel Chiu, inclinau s-o creada.
  Am incercat sa-i schimb parerea, cu ceea ce stiam de la grupul din Tmisoara. Am cunsocut scrisorile lui Ton si le-am comentat si combatut atunci, fiind complet dezamagit de schimbarea sa.
  Aveti dreptate, el si-a tradat convingerile -atunci-; convingeri exprimate in Cine isi va pierde viata. Cu-atit mai mutl aveti dvs dreptul sa fiti dezamagiti.

  Inca odata, aveti recunostinta mea pt ca ne-ati aparat si pt curajul si devotamentul dvs pt Domnul.
  Exista insa si lucruri in care nu sunt de-acord cu dvs.

 68. Fratelui Radoi, cu recunostinta -II:

  Dvs intrebati:

  „1-Ceea ce am afirmat o stiu din gura fratelui Olah. Oare Doru Radu va accepta o astfel de marturie? „

  Evident ca o accept! Sunteti fratele meu! Va cred. Daca el v-a spus asta, va cred.
  -Apoi, va cred ca Ţon a venit sa-i ceara sotiei dvs sa semneze o declaratie -ceea ce este cel mai grav.
  -Apoi, va cred ca Ţon s-a amestecat -fara drept – in biserica dvs. Aveti dreptul sa-i cereti socoteala.

  Dumnezeu mi-e martor c-am scris de mult pe blogul lui Mitrofan ca Ţon trebuie sa-si ceara iertare de la ALRC si de la Caransebes.

  -VA cred si cu regele Mihai. Eu am un martor din comitet, dvs aveti 4. Aveti majoritatea; va cred.

  Frate Radoi, sunteti pe cale sa deveniti un reper moral, unul din putinele pe care baptistii le mai au.
  Spusele dvs vor fi citate de altii, drept document.
  Va rog deci, faceti distinctie intre lucrurile pt care puteti depune marturie si cele pe care le preuspuneti. Ginditi-va ca lumea va va cita imptriva unui om, lucrator al lui Dumnezeu, Iosif Ţon.
  Apostolul Ioan spune ca lucrurile despre care depune marturie sunt lucruri pe care le-a vazut, auzit, privit si pipait cu mina.
  Cam asa sunt cele 4 de mai sus pt care va cred! N-am vrut sa va atac. Dar sunt multe presupuneri in martuira dvs. Aveti tot dreptul sa le faceti. Pt ele insa nu sunteti martor!

  Citeva exemple:

  Dvs spuenti:

  „2. Iosif Ton nu a semnat o reclamatie la militie impotriva noastra cum au facut cei din conducerea cultului, dar este unul din autorii morali ai condamnarii noastre, deoarece el putea sa ne apere si autoritatile comuniste ar fi ezitat sa ne condamne. In schimb el ne-a atacat,ceea ce a permis autoritatilor comuniste sa actioneze impotriva noastra sub protectia condamnarii semnate de Iosif Ton in scrisoarea lui. Iata de ce il consider vinovat de condamnarea noastra.”

  Asta e presupunerea dvs.
  Iosif trebuia sa va apere pt ca sunteti frati. Comnistilor le-a convenit ca n-a facut-o. Ce-ar fi facut comunistii e doar o presupunere.
  Eu presupun ca nu i-ar fi putut Ţon opri. Daca i-ar fi putut, i-ar fi oprit Ţon cu un an inainte, sa nu-l aresteze pe el insusi impreuna cu Nicolescu, Popescu, Cioata, Caraman.
  Dvs stiti ca si atunci cind a fost pielea lui in joc, fr. Iosif a cerut Europei Libere sa nu mai transmita nimic despre ancheta.
  Stiti ca lucrul acesta l-a indepartat de Niculescu si dupa parerea ruptura dintre ei a determinat si lupta lui anti-ALRC, cel putin partial.
  De aparat trebuia sa va apere, ba si noi trebuia sa iesim in strada, ca si tinerii din Caransebes.
  Si trebuia sa iesim si c-un an inainte, cind au fost arestati cei 6 semnatari.
  Ne-a fost frica, am fost lasi, indiferenti.
  Eu presupun ca si lui Ton i-a fost frica, a fost las si a incercat sa-si refaca relatiile cu autoritatile prin condamnarea Caransebesului.
  E presupunearea mea. Si dvs. avet dreptul sa faceti presupuneri.
  Dar nu cred ca e justificata presupunerea dvs:
  „Ne-a atacat, ceea ce a permis autoritatilor comuniste sa actioneze impotriva noastra sub protectia condamnarii semnate de Iosif Ton in scrisoarea lui”.
  Autoritatile comuniste nu aveau nevoie de aprobarea lui IT.

  Consider chiar mai nejustificat si ceea ce spuneti aici:

  3. De ce il consider vinovat pe Iosif Ton de sangele lui Traian Bogdan? Intai sa reamintesc faptul ca unghiile de la picioare ale lui Traian Bogdan erau smulse si in spate avea o gaura mare. Apoi, unii au spus ca si ochii ii erau scosi. Toate acestea arata ca Traian Bogdan nu s-a sinucis, ci a fost torturat salbatec. Macar atata informatie cat avem ar trebui sa ne zguduie si sa nu mai raspandim”…

  Drama familie Bogdan ne doare si dupa 27 ani. Sunteti sigur ca Ţon a stiut ce spuneti dvs?
  Apoi, dvs nu ati fost martor la examinarea trupului neinsufletit al lui TB.
  Faptul ca „unii spun” nu e o dovada, cu tot respectul, frate Radoi.
  Deocamdata n-am dat de familia ce l-a gazduit in momentul mortii. AM sa-ncerc sa vad ce stiu.
  O doamna scria mai sus ca l-a cunoscut pe „Traienut” si ca suferea de depresie.
  O alta doamna mi-a spus ca i-a dus bani la Bucuresti -din partea sorei Elena- si ca era tare deprimat.
  Si eu prefer explicatia c-a fost omorit. De-ocamdata sa vedem daca poate fi dovedita! Oricum, a spune ca Ţon este „vinovat” oarecum -fie si moral- de singele lui TB este complet exagerat. Chiar daca Traian a fost asasinat.
  De ce i-a impiedica pe cei 2? Nu stiu! Dvs credeti c-a facut-o pt ca era agent roman in SUA, presupun eu. E dreptul dvs.
  Eu l-am auzit intervievind-o pe sora Elena pt emisiunea sa de la Europa Libera dupa acea tragedie.
  Frate Radoi, aveti recunostinta mea, dar faceti distinctie intre marturie personala si presupunere.
  Fr. Ţon trebuie sa raspunda, şi de 2-3 ani incoace tot i se pun intrebari si i se cere socotela. E incoltit. E pacat sa fiti luat martor pt banuieli.
  Stiu ca sunteti un om demn si curajos si stati alaturi de lucruruile pt care puteti depune marturie.
  Ramineti doar la ele, de dragul adevarului!

  Dumnezeu sa va binecuvinteze cu intrega dvs familie!

 69. Adica inainte de sinucidere omul si-a smuls unghiile samd?
  Al cui este rationamentul?
  Acum 2-3 ani s-a gasit un trup al unui tinar tot” sinucis” de altii;
  existau dovezi ca i-au facut de petrecanie; mama mi-a spus ca
  nu au bani sa umble pe la Procuratura;
  a suferit mult, dar „sinucigasii” aceia carora le datora niste bani,
  locuia la ei in chirie si lucra la ei; le va da Dumnezeu rasplata.
  Am un sentiment greu, dureros; cum puteti vorbi despre un frate
  care a suferit atit cu atita interes pentru a desvinovati o persoana
  care n-a avut niciun scrupul sa-i vinda pe frati?
  L-ati intrebat vreodata: mai Iosifica, cum puteai tu dormi noptile ani de zile?
  V-ati gindit vreodata ca omul asta avea noaptea cosmaruri?
  Sa fii in bratele diavolului atitia ani si sa nu simti zvircolelile dracesti,
  sau era prieten prea apropiat de duhurile rele si nu-i faceau nimic?
  Este un mare mister aici !
  care este fenomenul de fapt?
  Dupa ce te-ai intors la Dumnezeu cu adevarat , cind vin inca sapte draci sa ocupe locul neocupat de Hristos e mai rau (NT)
  el cum se simtea? nu mai rau?
  Daca nu se simtea mai rau si era tot ca inainte , ca nu a fost intors la Dumnezeu niciodata; pt ca altfel nu ar fi putut rezista cu noua stapinire, numai daca era una veche se intelegea cu ea.
  Din respect pentru fratii care au murit, care au fost in inchisori pentru Domnul,
  nu mai comentati ; mi se pare inumana acesta raceala de gheata cu care comentati.

 70. @ It’s me…
  [Nu mai pot sa ma abtin.]
  De fiecare data cand citesc cate un comentariu semnat ,,it’s me’’ imi aduc aminte de o povestire din viata lui Augustin.
  Spunea el :
  Dupa cativa ani de la intorcerea mea la Domnul m-am intors in localitatea unde mi-am trait tineretea in tot felul de pofte. La un moment dat aud ca ma striga cineva pe nume .
  -Augustin!!!
  m-am intors si am vazut pe cineva care striga din nou
  -Augustin , nu ma cunosti it’s me, A…
  Fara sa se gandeasca prea mult , Augustin ii raspunde :
  Se poate ca tu sa fii ,,tot aia’’ dare eu nu mai sunt acela pe care ma stii.

  Ei bine , nu ma voi opri aici fara a aduce ceva si din viata Ap Pavel [fost Saul]

  1Ti 1:12 Mulţămesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m’a întărit, că m’a socotit vrednic de încredere, şi m’a pus în slujba Lui,
  măcarcă
  mai înainte
  eram un hulitor, un prigonitor şi batjocoritor.
  Dar
  am căpătat îndurare,
  pentrucă lucram
  din neştiinţă,
  în necredinţă!
  Şi harul Domnului nostru s’a înmulţit peste măsură de mult împreună cu credinţa şi cu dragostea care este în Hristos Isus.
  O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvîntul, care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mîntuiască pe cei păcătoşi”, dintre cari cel dintîi sînt eu.
  Dar am căpătat îndurare,
  Pentruca
  Isus Hristos să-Şi arate în mine,
  cel dintîi
  , toată îndelunga Lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viaţa vecinică.
  A Împăratului veciniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.

 71. Da, Mitică, fraza lui It’s Me

  „L-ati intrebat vreodata: mai Iosifica, cum puteai tu dormi noptile ani de zile?” ( mai ţii minte cîntecul cu Ionică şi maşina mică?) 🙂

  m-a convins că Dumnezeu are o grădină mare… 🙂

  Parcă-l văd pe Doru Radu vorbind aşa, peltic şi din vîrful buzelor, către Iosifică. Păi nu-l exorciza pe loc? 🙂
  Eu degeaba am rugat ca domnii şi doamnele chibiţi să aştepte, să tacă, să citească şi să înveţe de la „granzii” evanghelici, care se cunosc între ei de o sută de ani încoace… 🙂
  În general a mers, dar dacă te furnică, ce spunea Augustin să facem, Mitică 🙂
  Doamne, şi e un subiect tragic…
  Mă retrag în ascultare şi rară moderare… 🙂

 72. ,,dar dacă te furnică, ce spunea Augustin să facem, Mitică ”

  …ma gandeam eu ca, punand numele lui Augustin aici …poate iesi si cu scantei.
  Dar mie mi-a placut povestirea aceea spusa de cineva
  -un vorbitor de lb Engleza…
  daca dupa ani de zile de mers pe Calea Domnului sunt ,,tot EU” ..e bai !!!!

 73. it’s me!
  E-adevarat ca raceala mea contrasteaza cu subiectul. Dar dvs puteti dormi pt ca indirect lasati acuzatii la adresa unui om care n-a avut nicio legatura cu un caz dramatic? Faptul ca acum 2-3 ani s-a gasit ce spuneti dvs nu inseamna ca acest lucru s-a petrecut in urma cu 27 de ani. Pe vremea aceea, daca Militia/Secu omora pe cineva se simula sinuciderea. Presupun ca nu erati nascut atunci cind s-au petrecut lucrurile acestea. Daca aveti date despre TB facet-i portretul. O merita pt curajul sau anticomunist indiferent care i-a fost sfirsitul. Eu m-am straduit sa fac portretul unor frati si nu mi-am ascuns identitatea. Pt Radoi am scris nume ce dvs nu va spun nimic. Niciunul din ei nu erau tzonisti. Am dat numele unor prieteni fara sa le cer permisiunea pt ca imi pasa. Acesti oameni erau suparati peTzon pt evenimentele de la Caransebes mai taare decit sunteti dvs acum. In mijlocul lor l-am intilnit pe Traian si Elena Bogdan. Prin intermediul acestor oameni am aflat multe detalii. De ce credeti dvs ca eu nu am suferit pt ce li s-a intimplat? Trebuie sa judecam lucrurile la rece sau sa tacem. Tzon n-a avut nimic de-a face cu tragedia aceea! Oricit de tare sunteti suparat pe el!

 74. Mihai h:
  Sunteti din Protland. Vineri am reascultat o predica inregistrata a lui Popescu. El spune: am fost arestat o saptamina.
  Nu sunt jurist ci economist; am facut 2 ani de drept. Era arest ce li s-a intipmplat lor chiar daca seara le dadea drumul. Despre asta a povestit Andrei Poescu la inmormintare. Juridic vorbind, exista multe formae de arest; de ex arestul la domiciliu de care presupun c-a suferit si Niculescu. Doru Motz al carui nume a fost pomenit pe-aici a fost si el arestat in ’74 in procesul Tzon. Seara venea acasa. Dar trei zile a fost sub mandat de arestare emis de Procuratura; are dreptul sa supna ca a fost inchis, privat de libertatre la discretia procurorului de ancheta. Inchisoare nu inseamna doar legat cu lanturi.

 75. Doru Radu , Faci confuzie Au fost anchetati da , ancheta nu e arest,
  Ton zice ca afost arestat impreuna cu Popescu si Niculescu,
  Cind l-am intrebat pe Niculescu despre asta mi-a spus ” Eu nu am fost arestat niciodata” . Nici Fratele Popescu in cei 32 de ani cit l-am cunoscut ,nu a spus ca afost arestat. De Caraman ti-am spus nu stiu , trebuie sa-l intrebi pe Vasilica Croitor.
  Deci atentie daca spui arest ,trebuie sa spui arest la domiciliu si trebuie sa existe un mandat de arest.

 76. Miha h:
  Am priceput ce vreti sa spuneti. Am jucat cinstit; faceti la fel.
  Sa va trimit CD-ul cu predica lui Popescu?

 77. Da vreau cd-ul ,pentru Andrei Popescu, el cauta inregistrari cu tatal sau.Dumineca a fost la mine si mi-a spus asta. Trimitele la Gicu B. cred ca ai adresa lui.
  Cred ca sunteti cinstit ,

 78. Doru, Da poti sa trimiti Cd-ul. Andrei fiul fratelui Popescu a fost la mine dumineca si mi-a spus ca vrea inregisrari cu predicile lui A.P. Poti sa trimiti pe adresa lui Gicu.B., multumesc.
  Cred ca at-ti jucat cinstit, dar nu pot spune acelasi lucru despre cel care i-l aparati.

 79. Mihai h:
  Transmitet-i salutari lui Ghita. Predica a fost rostita in biserica lui Daniel Chiu. Stiti ca el avea obiceiul sa organizeze o saptamina cu cei ce-au sferit pt Domnul. Printre ei fusese chemat si fr. Aurel alaturi de Babut. In ce-l priveste pe fr. Tzon, daca am sa am timp -da nu cred- am sa da un search pe blogul lui Mitrofan. Daca memoria nu m-a lasat de tot exista un doc. emis tocmai de procurorul general adjunct in care se spune ca Tzon este cercetat in stare de arest; era in ’73. Se poate sa ma-nsel.
  Pace & fine!

 80. Pentru Doru Radu
  Spui ca militia si securitatea nu aveau nevoie de condamnarea facuta de Iosif Ton in scrisoarea mentionata pentru a ne pune in inchisoare. Daca nu au avut nevoie de acea scrisoare, de ce cereau de la cei din conducerea Uniunii Baptiste declaratii incriminatorii la adresa celor pe care ii aveau in vizor pentru a-i persecuta?
  Spui ca nu am fost martor la examinarea trupului lui Traian Bogdan, si de aceea nu pot sa ma pronunt in privinta lucrurilor ce privesc sfarsitul lui. Eu nu am fost martor, dar au fost cativa frati ale caror marturii am auzit-o din gura lor. Ei spun ca in drum spre cimitir, fiind urmariti de securitate, au oprit in dosul unui tufis si pretinzand ca continua slujba religioasa i-au examinat trupul. Daca a fost sinucidere, de ce autoritatile nu au permis familiei si cunoscutilor sa ii examineze trupul inainte de inhumare? De ce securitatea era prezenta la inmormantare si urmarea convoiul mortuar? Desigur ca examinarea in drum spre cimitir nu a putut revela tot ceea ce era dovada a torturii si uciderii, dar a oferit indeajuns pentru a trage concluzia ca Traian Bogdan a fost torutrat, si probabil ucis.Unghiile de la picioare erau smulse si in spate avea o rana mare cat un pumn, a gaura. In privinta ochilor nu a existat un consens daca erau scosi. Daca a avut loc o confruntare a lui Traian Bogdan cu securitatea in urma caruia el a fost torturat, si gasit mort, ce concluzie putem trage? Cum a murit, Dumnezeu stie, dar e cert ca securitatea a avut de-a face cu moartea lui. Probabil ca i-au dat un sedativ puternic si apoi l-au spanzurat. Probabil ca l-au ucis in torturi, sdi apoi s-au gandit la scenariul sinuciderii, etc. Da, cred ca Traian Bogdan a fost un martir, si cred ca e pacat sa aruncam asupra lui banuiala ca s-a sinucis. Tocmai lucrul acesta l-au dorit securistii.
  In privinta opririi scrisorii pentru Europa Libera, desigur ca Iosif Ton nu a putut opri trimiterea ei, dar a cerut sa nu fie citita, pentru ca lucrurile nu au decurs cum se spunea in scrisoare – sustinea el. Asa a oprit Iosif Ton informatia care trebuia transmisa de fratii lui Traian Bogdan la Europa Libera.
  Daca Iosif Ton nu a avut nici o vina in moartea lui Traian Bogdan, de ce a vrut ca teoria sinuciderii sa fie popularizata, si a oprit informatia care arata ca a fost torutrat si ucis?

 81. Frate Radoi:
  Multumesc pt aceste precizari pe care nu le-am cunoscut.
  V-am spus ca si eu prefer varianta ca Traian a fost martirizat. Dumneavoastra stit ca ezista oameni ce l-au iubit i l-au descris drept deprimat. Era si normal sa fie astfel. Am sa incerc sa aflu si eu detalii. Pt a putea face acuzatii de acest gen trebuie sa ne asiguram ca ele sunt valide. In cazuri similare pe care le-am cunscut sicriile erau sigilate. Asta nu inseamna ca trebuia si in acest caz sa fie astfel.

 82. Este luna Ianuarie –februarie .
  In fiecare biserica se obisnuieste sa se faca o adunare generala si acolo se prezinta rapoarte si este un punt in ordinea de zi numit ,,diverse’’
  Acolo e loc sa spui ce te doare si ce nu-ti place. Unii isi descarca acolo toate nemultumirile si majoritatea dintre cei ce participa spun ca s-au ales cu dureri de cap.
  Un frate care a slujit –cum a stiut el mai bine – o lunga perioada, ca pastor nu a participat fiind pensionar dar si cu probleme de sanatate .
  Sotia lui s-a intors de la biserica si ,la solicitarea lui ii spune cam ce s-a discutat acolo.
  Printre altele a fost si un atatc asupra slujirii pe care el o facuse in biserica .
  Batranul a mai intrebat :
  Dar , bine , bine , nu s-a ridicat nimeni sa spuna ceva dupa acuzele si criticile acelui frate?
  …nu , Nimeni nu a spus nimic .
  Dupa cateva zile acest batran a murit …[ cu o mare dezamagire in suflet ]

  Este o slabiciune , la noi , la Romani…gata sa ne atasam de cei care critica , barfesc sau condamna , insa foarte inceti cand este vorba sa ne punem langa un om nedreptatit, sau vorbit de rau pe nedrept.
  E nevoie de indrazneala acum poate mai mult ca oricand.

 83. Mitica,
  un om a lui Dumnezeu nu facea asta in absenta lui, de ce?
  pentru ca nu putea;
  apoi il stii bolnav si ca nu mai este nici in functie….
  de ce nu l-a criticat cit era pastor, ca sa indrepte daca era ceva de indreptat, ceea ce ma indoiesc, de vreme ce nu a facut-o la timp,
  ceilalti sunt de o lasitate cumplita; sa-i zic slabiciune.
  Aici e la fel; se discuta mult pe linga, dar la adunarea generala nu spun nimic;
  desi au dreptate.

 84. Incep sa inteleg tot mai mult ce spune Biblia despre vremurile din urma.Cu 30 de ani in urma nu intelegeam versete care spun ca vor venii unii si vor spune ca au predicat,ca au scos draci in Numele Domnului ,etc.Iar Domnul le va spune ca niciodata nu ia cunoscut,”lucratori ai faradelegii”.Nu pricepeam atunci acele cuvinte,dar astazi fac sens foarte bine cind privesc conducatorii (unii) bisericilor
  A fost suficient sa cititi o „Replica” a pastorului Poplacean ca sa STITI adevarul.Cum puteti fii atit de naivi si usort de imbrobodit.Am sa ma explic,dar aceastra doar pentru cei care mai au capacitatea sa gindeasca,facind cercetarile necesare. Sint de acord cu remarca facuta pe unul din comentarii si anume ca aici nu-i un tribunal.Este adevarat asta,dar atunci de ce se „judeca” cutare sau cutare.Deci sintem un tribunal,fiindca se fac judecati.Atunci sa le facem matur si competent.
  Cei care vreti sa stiti TOT adevarul luati-va timp si mergeti in urma de unde a inceput totul cu Poplacean Beniamin.I s-a intentat proces de catre CNSAS (ca si astia n-a ce face -sic)),dupa care un ziar local i-au luat un interviu,in timpul caruia a negat totul spunind ca este propaganda ziaristica(cuvintele imi apartin,caci nu imi amintesc exct ce a spus)cu scopul de-a discredita bunul(????); sau nume. Dupa aproximativ doua saptamini se afla povestea in biserica pe care acesta o pastorea si este invitat la o „explicatie”(aveau dreptul enoriasii care i-au pus piinea-si ce piine?!- pe masa atitia ani)..Bineinteles ca ramine pe pozitia de „nevinovat”,insa nu pentru multa vreme caci sub presiuni ajunge sa faca”marturisirea”(chipurile,caci numai marturisire n-a fost acea),doar de ochii”prostilor”,aratind ca „nimeni n-a suferit ” de pe urma colaborarii lui cu securitatea.Chiar crede ca toti din sala sint „legati la minte”.Cind a spus vreodata securitatea vreunuia care a avut de suferit cu vintele:”Vezi ca ti se trage dela „fratele”tau X?! Hai sa fim sewriosi.
  A urmat apoi angajarea unui avocat(de fapt trebuia un specialist sa-l scoata „basma curata” si de aceea avem avocat,fiindca Dumnezeu caruia ii slujea s-a dovedit „neputincios” sa-Si apere serviotorul).A uitat pastorul de Cuvintul care interzice crediciosului sa se duca la „netaiati inprejur sa se judece”.
  Dar vorba aceea;”Scopul scuza mijloacele”.Ori aici scopul era „onoarea” servitorului lui Dumnezeu si de ce nu, chiar onoarea Bisericii.
  Avocatul a lungit-o cu procesul cit mai mult,pina se mai potolesc”spiritele”(fratilor care nu pot inghitii mojiciile).Apoi a sosit rezultatul……Nimeni n-a vazut vre-un document sa ateste ca este nevinovat,ci doar vorbele pastorului .Sint convins ca daca era un act doveditor ar fii foat publicat in toate ziarele,nu dooar in cele sibiene.Si cred,sint convins,ca cu popularitatea pe care pastorul P B o are in tara si peste hotare acest document ar fii umplut internetul.Apro pos,daca cineva il are sa-mi faca sie mie dovada si voi stii sa multumesc frumos pentru aceasta si sa-mi cer iertare pentru eroarea facuta.
  Nu imi fac prea multe iluzii ca „adevarul va triumfa nici acuma”,fiindca traim intr-o lume a carui „Stapinitor” este „dumnezeul veacului”acestuia,mincinos dela inceput si tatal minciunii.Oricum poate va ajuta cuiva.

  P.S. Ca s-a mai dreaga cumva pastorul Poplacean a invitat pe CINEVA( Iosif Ton) a carui gazda buna a fost pentru citeva zile,sa vina in biserica sa-i spele rusinea.Acelas Iosif Ton a fost la Portland la o biserica,de data aceasta penticostala,ca „sa lege ranile” unui alt pastor expus intr-o carte ca si lucrator al securitatii,(Niki Pop). Slujba disgratioasa si jalnica a unui”titan ” al credintei,care in loc sa-i ajute pe cei cazuti sa se pocaiasca ii acopere mai bine cu o „cuverture” care insa va disparea.
  Acuma poate fratele Ton sa se plimbe pe la toate bisericile caci nu mai apartine nici unui cult. Ma intreb daca nu cumva mai apartine Bisericii lui Hristos,dupa tot balamucul ion care a intrat. Spun aceasta in urma unui marterial publicat zilele acestea cu privire la „contributia” dumnealui la viata „buna” ce au trait-o copii lui Dumnezeu din Caransebes in 1977.
  Pentru edificare urmariti acest material ;

  http:rasvancristian.wordpress.com/2011/02/01/nicolae-radoi-intr-un-document-
  incendiar/
  Frate Beniamin Poplacean,cit mai esti in viata,placa-ti sfatul meu si rupe-o cu toate aceste manevre ieftine si intoarce-te la Domnul cu pocainta.Ai inca har dela Dumnezeu,har pe care P D nu l-a mai avut. Dumnezeu te iubeste si te vrea pentru cer.Adu-ti aminte cum ai inceput,cit de binecuvintat erai si intoarce-te la faptele tale dintii.

 85. Pentru fratele Emanuel şi pentru toţi ceilalţi fraţi ce au participat la această discuţie,

  Mulţumesc pentru intervenţia ce aţi făcut-o. Prezenţa lui Iosif Ţon în biserica unuia care a colaborat cu securitatea şi intenţia lui de a pune la punct pe cei care expuneau realitatea dureroasă, dovedeşte încă odată în plus cine este Iosif Ţon şi care îi este slujba reală. Tot ce am publicat nu a fost din dorinţa de a-i acuza, ci din dorinţa de a-i ajuta pe aceşti fraţi ai noştri a se pocăi şi a ieşi astfel de sub judecata lui Dumnezeu. Trădarea fraţilor este un păcat odios, dar Domnul Isus îl iartă dacă oamenii îl mărturisesc. Este trist că până acum nici un trădător de fraţi din Bisericile Baptiste nu a avut curajul să mărturisească păcatul acesta pentru a primi eliberare şi sărutul de iertare al fraţilor lor. Sau dacă sunt unii care au mărturisit, poate au făcut-o în particular, sau în cadrul bisericilor lor, lucru de care eu nu am cunoştinţă. Salut pe toţi fraţii care iau poziţie în această încercare de a recupera pe fraţii noştri căzuţi în păcatul trădării.

 86. Nu stiu cine e Ton decat din ce am citit pe net nu cunosc prea mute despre el dar pot sa spun ca la San Antonio in Biserica Betania Pentecostal Rromanian Church in Anul 2010 chiar de craciun a venit un deacon se la Seattle care a avut o predica numai despre Ton si in acea predica explica despre cum Ton cum a marturisit si cum se ocupa de biserica lor din seattle impreuna cu sotia lui , si-l ridica in slava si cam asa sa terminat predica de craciun fara sa se aminteasca prea mult despre domnul Isus.
  Din fericire in acea biserica era prezent si fratele Nicolae Radoi
  Nu sunt povesti sunt realitati din ziua de azi!
  La sfarsitul predici Radoi la asteptat pe acest frate si a dat mana cu el si ea spus Eu sunt Nicolae Radoi din Caransebes si te rog sa te uiti pe internet la ce a aparut despre Ton.
  Acel Deacon pe nume cred ca e Pavel Bogosel sau asa ceva mai cred ca e ardelean dupa accent
  Acel Pavel sa inegrit la fata si nu a mai zis nimic,la care fratele Radoi a insistat si la intrebat daca are Calculator ca sa se uite pe net si daca nu o sa-i cumpere dansul unul pe banii lui si fratele diacon a zis ca are sotia sa acasa.
  Va rog sa-mi dati un nume exact la acest Diacon el este Navetist face Naveta de la Seattle la San Antonio Deoarece sotia dansului locueste in San Antonio si el la Seattle si inca se roaga ca cu biserica ca sa gaseasca de lucru in San Antonio TX
  Vine la sarbatori in biserica si mereu urca la anvon.
  Eu ma intreb Nu cumva acesta este si el un fel de colaborator da lui Ton?
  De ce a insistat si a inceput sa ne prezinte despre programul care o sa-l faca TON IN SEATTLE, CE LEGATURA ESTE INTRE ACESTE DOUA BISERICI?
  Nu cumva a fost trimis special de Ton ca sa mai linisteasca situatia aparuta pe internet.
  Va dati seama cum sa simtit Nicolae Radoi in biserica aceasta in timpul programuli!
  Rog fratii care au fost in biserica sa se exprime ce a fost acolo la ce sa referit acest diacon (cine stie despre predica aceasta il rog sa comenteze,rog si pe altii care au fost in biserica sa dea o explicatie ce sa intanplat de fapt?)
  Dupa cate am vazut eu sa si filmat in Biserica poate ca o sa ne lamuteasca cineva cu cateva secvente ce a fost acolo!
  Fratilor lipseste predica in biserica si voi slaviti pe Ton!

  Ce nu inteleg eu adica daca un cult o uniune te da la o parte ca eti expirat,pacatos ,ai gresit si nu mai meriti sa urci la anvon.
  Cum o alta uniune te ridica in slava si te pune la anvon?
  Este sau nu o greseala de colaborare intre culte?sau fiecare e cu treba lui nu respecta dect ceeia ce le convine din bible si apoi apar ca au dreptate conform versetelor biblice ce le convin?
  Domnul sa-i ierte!

 87. Draga Nicu,nu am fost in acea biserica de care vorbesti si nici nu pot sa spun ce a „predicat” sau nu acel diacon dela Seatle.Dar am sa spun ce stiu in legatura cu Iosif Ton din zilele noastre,si am sa adaug un document graitor cu privire la dumnealui.
  Am citit in ultima vreme mai multe documente,pentru ami face o parere corecta despre ce se intimpla in legatura cu acest personaj. De altfel toata viata am fost o minte iscoditoare care nu accept cu usurinta anumite lucruri decit dupa ce am cercetat eu insumi si din surse sigure. De aceea am sa atasez o astfel de de sursa la sfirsitul mesajului. Si unde a fost acesta mai sint inca multe altele.
  Ce doresc eu sa atrag atentia este faptul ca de anul trecut din vara cind Iosif Ton A PARASIT Biserica din Portland, umbla din loc in loc,din biserica in biserica sa-si faca un „culcus”.Ce este de remarcat este tocmai faptul ca se „adaposteste” pe linga cei acuzati de vinzare de frati(Poplaceanu,Niki Pop etc) Nu vi se pare interesant?.
  Dini pacate pentru cei mai multi dintre fratii penticostali(caci pe acestia ii curteaza mai nou) ei nu cerceteaza sa vada cum stau lucrurile,ci „primesc cu bratele deschise” pe unul de care biserica baptista s-a dezis. Si nu baga de seama ca acuma nu mai este vorba despre vorbirea in limbi(pe care dumnelui a scris in noiembri 2010 ca nu o mai are din 70,iar penticostalilor le spune ca o are-Vezi predica 2Jan2011 in Portland)),ci este vorba de lucruri mult mai grave si anume de colaborarea cu securitatea si implicit vinzarea fratilor nostrii si nu ai dumnealui dupa cum reiese dintr-o nota pe care am vazut-o,scrisa de mina lui, data securitatii in care se refera la credinciosii din tara(Romania) si din America cu termenul de „frati”. I-a pus in ghilimele fiindca nu-i considera frati,fiindca nici nu era frate cu ei.
  Eu scriu toate aceste lucruri pentru ai creia un climat favorabil lui I Ton de-a fii pus in postura sa se pocaiasca (daca se poate cineva pocaii de mindrie?!),prin aceea ca toti credinciosii de orice confesiune i-ar arata adevarata fata pe care o are. De fapt este total gresit sa vorbim, de „adevarata fata” a dumnealui ,cind a dovedit de-a lungul anilor ca are mai multe fete.
  Iata acuma un document care-i arata una din fete si decide fiecare….care mai gindeste.

  http://groups.yahoo.com/group/strajerul/message/596

 88. Ton si acum semana desordine si arata prin comportamentul ura si nepocainta am avut nefericirea sa fac parte cu el din aceias biserica portland oregon si sa comportat in biserica nastra ca un dictator cind venea la biserica si vedea ca-i popor mult ii spunea pastorului nostru, Nelule astazi eu predic .daca va mai amintiti voi cei batrini ca mine organul de presa al PCR era scinteia si scriau despre cei dela eoropa libera ca sint un cuib de viespi .toti viespi acestia sau strins in biserica din portlad si au hotarit sai traga scunul pe la spate Fr, pastor NELU BRISC dar dumnezeu nu a ingaduit aceasta . merge si predica in bisericile penticostale si minte cu nerusinare ca a fost dat afara din biserica Pt.-ca el acum vorbeste in limbi vorbirea in limbi este un dar al DUHULUI SFIT si daca lar avea sit convins ca lar calauzi sa se pocaiasca si sa nu mai minta cred ca multi Fr. si surori lau lasat lui D-zeu sa-l cheme la ordine Pt.toate jonglerile lui

 89. Mike,
  De ce vorbesti prostii? Tu chiar crezi ca cei de la Europa Libera erau „viespi” asa cum spui tu? Nu crezi ca ar trebui sa-ti ceri iertare pentru ceea ce ai debitat? Adica cei de la Scanteia aveau dreptate? Mai gandeste putin inainte de-a scrie….
  Nu contest ceea ce spui despre Ton, dar sa-i bagi pe toti in aceeasi oala este prea de tot. Asta ar fi ca si cand as spune eu „americanul” ca toti romanii sunt hoti.
  Numai daca esti un nostalgic al „paradisului rosu (pierdut)” te poti exprima asa cum o faci mai sus. Daca esti dintre cei „rosii” ce cauti in America, sau ai ajuns acolo prin dezinformarea autoritatilor americane?
  „Scanteia avea dreptate….” sa fim seriosis.

 90. Cornele,
  Corect, zic şi eu: ce să moderez la chestia asta? 🙂 Cred că Mike n-a înţeles exact despre ce era vorba.
  Scînteia nu era organul adevărului, asta o ştiu şi copiii. Să invoci cel mai scîrbos mijloc de propagandă din România comunistă numai pentru că Ţon îţi e dezagreabil, trebuie să recunoşti că nu întîlneşti în fiecare zi 🙂
  Nu vreau să-l jignesc pe Mike, dar eu cred că trebuie să reformuleze sau să explice de ce mai crede în propaganda comunistă.
  Păi omul ăla, „Oglindă”, era floare, iasomie, pe lîngă ce spune Mike 🙂
  După ce citesc ce scrie cîte unul, nu că m-aş considera mai cu moţ, dar am sentimentul că postez degeaba. Oricum, tot la şuturi în fund se ajunge… 🙂
  Cum tu te mai uiţi la fotbal, nu crezi că seamănă cu Gattuso, din meciul de Liga Campionilor Milan-Tottenham? unde vaşnicul şi inimosul italian avea o bubă: să-i ardă una-n fălci lui Crouch. Iar după ce englezul, cu două capete mai înalt ca el, a mai şi marcat, Gattuso a redevenit măcelarul de altădătă. 🙂

 91. Draga Razvan,
  Nu postezi degeaba. Si eu predic si dupa predica sau studiu sunt uni care intreaba „Nu va suparati… si vine intrebarea la care am raspuns timp de o ora. Ce faci? Te uiti la cei din jur le citesti exasperarea, iti dai seama ca toti au inteles, si mergi mai departe.
  Sau cand toti au acelasi semn de intrebare pe fata, incepi de la capat…. dupa care te duci acasa si o rogi pe sotie sa-ti traga una peste cascheta. Dar nu renunti. De ce? Tocmai ti-ai dat seama ca „stii ca nu stii” si inveti. Mai rau este cand „nu stii ca nu stii” dar pretizi ca le stii pe toate, si atunci esti irecuperabil.
  Succes in „urechere”! Poate uni se vor trezi…
  Ii iubim atat de mult ca nu ne permitem „lenea” indiferentei.

Comentariile nu sunt permise.