Paştele de stânga

sucevita scara ingerilor 4

A trecut şi Paştele de anul acesta şi vine 1 mai, paştele comuniştilor, paştele de stânga. Avem o zi liberă.

Sărbătoarea a fost mult preţuită în vechiul regim.

După 89, nu s-a produs o mutaţie profundă în societatea românească. Au început să moară sclavii de atunci, atâta tot.

Nici Moise, nici Aaron n-au intrat în ţara promisă. Spre deosebire de ei, Ierarhii bisericii  noastre au primit onoruri nemeritate după 1989. În loc să iasă, ruşinaţi, pe uşa din spate a istoriei, au păşit, triumfal, pe covorul roşu al religiei-stat.

Din Antologia ruşinii, după Virgil Ierunca, am selectat pasajele în care oameni de seamă din fruntea clerului îi omagiau pe Ceauşescu şi pe muierea lui.

EMILIAN, Episcop de Alba-Iulia:

Un imens pas înainte în istoria făuririi României noi l-a constituit investitura ca Preşedinte al ţării noastre a Domnului Nicolae Ceauşescu, cu două decenii în urmă. Aceştia au fost ani de strădanii neobosite, care s-au înscris în filele de aur ale istoriei ţării noastre, care se adaogă celor 50 de ani de activitate revoluţionară a Domniei Sale, dăruiţi în slujirea neamului şi patriei.” (1985)

Acest Emilian, pe numele său Emilian Birdaş, a fost episcop şi membru de onoare al Academiei Române, din 1992. În 1990 Sfântul Sinod l-a ales arhiereu vicar al Episcopiei Aradului. În 1994 a fost ales episcop al Caransebeşului. A murit în 1996.

ANTONIE PLĂMĂDEALĂ:

Pentru toată această libertate, cu asentimentul reprezentanţilor cultelor prezenţi aici, aş dori să asigur plenara de sentimentele noastre patriotice şi unanime de recunoştinţă faţă de conducătorul nostru mult preţuit, domnul Nicolae Ceauşescu, luptător neobosit, care îşi consacră uriaşa sa energie creatoare pentru progresul şi dezvoltarea multilaterală a ţării, independenţa, suveranitatea şi libertatea patriei noastre scumpe, Republica Socialistă România. Patria primeşte un imbold permanent în domeniul ştiinţei şi culturii, din partea stimatei doamne academician doctor inginer Elena Ceauşescu, recunoscută pe plan mondial ca savantă de înaltă competenţă, căreia îi exprimăm omagiul nostru.” (1988)

Antonie Plămădeală, pe numele său Leonida Plămădeală, a fost un înalt ierarh ordodox. Deţinut politic (1954-56), a devenit Episcop vicar Patriarhal (1970-80), rector al Institutului Teologic Bucureşti, iar, din 1982, Mitropolit al Ardealului, luându-şi numele de Antonie. A murit în 2005.

IOAN ROBU, înalt prelat romano-catolic:

Este pentru mine o deosebită onoare ca în acest forum, în care sunt reuniţi toţi reprezentanţii societăţii noastre, să vă aduc, mult stimate domnule preşedinte Nicolae Ceauşescu, în numele clerului şi credincioşilor catolici din România, omagiul fierbinte pentru tot ceea ce faceţi pentru binele şi prosperitatea patriei, ale întregului popor. Aş dori să subliniez ceea ce este evident pentru noi toţi cei care trăim în România, că planul de modernizare a localităţilor şi sistematizare a teritoriului, aşa cum îl ştim că se înfăptuieşte de mai mulţi ani, urmăreşte să creeze condiţii mai bune de muncă şi viaţă pentru toţi locuitorii lor, demne de epoca de civilizaţie în care trăim.” (1989)

Ioan Robu a fost ridicat, printr-un decret al Papei Ioan Paul al II-lea, la rangul de arhiepiscop şi mitropolit de Bucureşti. În 2001, a fost ales membru de onoare al Academiei Române. Cu un cinism aparte, mottoul său este: ”Şi adevărul vă va face liberi.”

sucevita scara ingerilor 2

TEOCTIST, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române:

Asemenea tuturor fiilor patriei, şi noi, slujitorii cultelor, nutrim convingerea nestrămutată că avem la cârma naţiunii noastre conducătorul care poartă neabătut crezul şi voinţa poporului român, din mijlocul căruia s-a ridicat, veghind pururea, cu inima şi cugetul înaripate, pentru rostuirea fericită şi înţeleaptă a ţării, pentru soarta păcii şi a vieţii în întreaga omenire.” (1985)

Teoctist, pe numele mirean Toader Arăpaşu, a fost Patriarh al României (1986-2007).

NESTOR VORNICESCU, Mitropolit:

Vă asigurăm, mult stimate domnule preşedinte, că, în ciuda clevetirilor ce se fac auzite în unele cercuri răuvoitoare din străinătate, dintotdeauna ostile poporului român, noi sprijinim cu toate forţele noastre actuala modernizare a comunelor şi satelor noastre de pe plaiurile româneşti, modernizare care contribuie, evident, la ridicarea nivelului de trai al ţărănimii muncitoare, spre un grad de civilizaţie care să reducă tot mai mult deosebirea dintre oraş şi sat. Susţinem prin cuvânt şi faptă acest proces.” (1989)

Nestor Vornicescu a fost Mitropolit şi membru de onoare al Academiei Române, Preşedintele Comisiei Sinodale pentru canonizarea sfinţilor români. Cu alte cuvinte, icoanele noi treceau prin mâna lui. A murit la Craiova, în anul 2000.

Sucevita pridvor deschis 1